Main Menu
User Menu

Gottwald, Klement

     
Příjmení:
Surname:
Gottwald
Jméno:
Given Name:
Klement
Jméno v originále:
Original Name:
Klement Gottwald
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
štábní kapitán dělostřelectva v záloze
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1896 Heroltice1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.03.1953 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Prezident ČSR
Předseda vlády
Předseda UV KSČ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://www.vlada.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#430989Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gottwald
Jméno:
Given Name:
Klement
Jméno v originále:
Original Name:
Klement Gottwald
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.08.1948 štábní kapitán dělostřelectva v záloze
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1947

Řád polského znovuzrození 1. třída
Order of Polonia Restituta 1st Class
Order Odrodzenia Polski I Klasa
-

28.08.1948

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-

28.08.1948

Československý řád bílého lva, 1. třída vojenské skupiny
Czechoslovak Order of White Lion, 1st Class, Military Division
-

28.08.1948

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

28.08.1948

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

28.08.1948

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

28.08.1948

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

28.08.1948

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
-

28.08.1948

Československá Jánošíkova medaile
Czechoslovak Janoshik Nedal
-

28.08.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

28.08.1948

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, I. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 1st Degree
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
-

28.08.1948

Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
-

03.02.1953

Řád budování socialistické vlasti
Order of Building of Socialist Homeland
č. 1, uděleno podle zákona

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Řád 25. února I. stupeň
1st Class
-

Poznámka:
Note:
1) Dnes část obce Hoštice-Heraltice
Zdroje:
Sources:
Tomášek, Dušan; Nevyhlášená válka. Boje o Slovensko 1918-1920, Nakladatelství Epocha, Praha 2018, ISBN 978-7557-148-9
https://www.vlada.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
en.wikipedia.org
www.prazskyhradarchiv.cz
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#637277Verze : 0
MOD
Klement Gottwald - komunistický politik a "první dělnický" prezident Československé republiky


(1896 - 1953)Narodil se 23. listopadu 1896 v obci Heroltice (dnes Hoštice-Heroltice) jako nemanželský syn chudé zemědělské dělnice Marie Gottwaldové. Jeho narození je ale zapsáno v rodné matrice obce Dědice. Vyučil se truhlářem ve Vídni a tam také v roce 1912 vstoupil do politické organizace sociálně demokratické mládeže - DTJ.


Za první světové války bojoval jako voják rakousko-uherské armády, v roce 1918 dezertoval a poté se ukrýval. Po vyhlášení republiky sloužil v hodnosti poddůstojníka v československé armádě, zúčastnil se i bojů o Slovensko, kde ve štábu pluku sloužil jako "ohněstrůjce". Z armády byl demobilizován 4. prosince 1919, 15. prosince byl povýšen na rotmistra v záloze. Živil se jako truhlářský dělník a v květnu 1921 se stal zakládajícím členem KSČ. V letech 1926 - 29 vedl boj se stoupenci tzv. československé cesty k socialismu ve straně a na V. sjezdu roku 1929 převzal vedení strany jako její generální tajemník. Byl odpovědný za radikalizaci KSČ v roce 1929 - vyloučením např. V. Vančury a jiných. Důsledně prosazoval linii Kominterny, řízené z Moskvy a v roce 1935 byl zvolen do její exekutivy. Za KSČ byl až do roku 1938 poslancem Národního shromáždění.


Po mnichovské kapitulaci odjel do Moskvy a odtud řídil práci strany v okupovaném Československu. Podílel se na vypracování tzv. košického vládního programu a zaujal místo náměstka předsedy vlády NF. Po vítězství ve volbách v roce 1946 se stal předsedou vlády a současně od roku 1945 byl předsedou KSČ. Přikláněl se k politice E. Beneše při jednání o přijetí Marshallova plánu. Po návštěvě Moskvy na jaře 1947 však na nátlak J. V. Stalina zaujal a nakonec i prosadil zamítavé stanovisko čs. vlády. Zcela v jeho režii pak proběhlo převzetí moci komunisty za tzv. vládní krize v únoru 1948.


Do funkce presidenta nastoupil po adbikaci Edvarda Beneše. V této funkci se na příkaz sovětského vedení podílel na politických procesech proti opozici a likvidaci tzv. zrádců ve vlastní straně, včetně vlastních přátel.
Zemřel 14. března 1953, krátce po návratu z pohřbu generalisima J. V. Stalina. Bylo po něm pojmenováno město Gottwaldov - dříve Zlín - nyní opět - a díky bohu ( a to jsem ateista Smile ) opět Zlín Very Happy. Ještě za první republiky prohlásil: "Jezdíme do Moskvy se učit jak Vám zakroutit krky"(lehce jsem upravil slovosled. Admin)
diskuze k této osobě přesunuta sem: https://www.valka.cz//topic/view/14201 kapa
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#48406Verze : 1
foto
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#60276Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Gottwald-Klement-t13471#169826Verze : 0