Main Menu
User Menu
Glacis (Koliště)


Zemní val, který se pozvolna svažoval od hrany kryté cesty až na úroveň okolního terénu (směrem do předpolí pevnosti). Šířka glacis dosahovala několika desítek metrů. Val zastíral výhled na pevnostní objekty (na jejich armování) a tvořil také předprseň pro střelce umístěné na banketu kryté cesty.
URL : https://www.valka.cz/Glacis-t33366#120745Verze : 0