Gadžijev, Magomet Imadutinovič

Gadzhiyev, Magomet Imadutinovic
Магомет Имадутинович Гаджиев
     
Příjmení:
Surname:
Gadžijev Gadzhiyev
Jméno:
Given Name:
Magomet Imadutinovič Magomet Imadutinovic
Jméno v originále:
Original Name:
Магомет Имадутинович Гаджиев
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán 2. triedy Captain 2nd Rank
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.12.1907 Megeb, Dagestán /
20.12.1907 Megeb, Dagestan /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.05.1942 Barentsovo more
12.05.1942 Barents Sea
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 1. ponorkového oddielu Severnej floty - Commander of the 1st Submarine Squadron of the Northern Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zahynul spoločne s posádkou ponorky K-23
- posmrtne vyznamenaný Titulom Hrdina Sovietskeho zväzu
- je po ňom pomenovaná základňa ponoriek Gadžijevo
- died together with the crew of the submarine K-23
- posthumously awarded the title of Hero of the Soviet Union
- the base of submarines Gadzhievo is named after him
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
https://www.sovboat.ru/means/mens_g.php3#z1
URL : https://www.valka.cz/Gadzijev-Magomet-Imadutinovic-t238757#660180 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Gadžijev Gadzhiyev
Jméno:
Given Name:
Magomet Imadutinovič Magomet Imadutinovic
Jméno v originále:
Original Name:
Магомет Имадутинович Гаджиев
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.07.1941 kapitán 2. triedy
DD.MM.RRRR captain 2nd Rank
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1920-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
DD.MM.1920-DD.MM.RRRR join the Red Army
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
http://www.sovboat.ru/means/mens_g.php3#z1
URL : https://www.valka.cz/Gadzijev-Magomet-Imadutinovic-t238757#660181 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více