Main Menu
User Menu

Kapitán 2. stupně

Captain 2nd Rank

Kapitán 2. stupňa

Капитан 2-го ранга

Česky: Kapitán 2. stupně
English: Captain 2nd Rank
По-русски: Капитан 2-го ранга
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kapitán
Link to the Dictionary Entry Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kapitan-2-stupne-t241899#668939Verze : 1
MOD