Filip IV.

Král Filip IV.


doba vlády: 1621-1665
URL : https://www.valka.cz/Filip-IV-t22966#87010Verze : 0
MOD
Filip IV. se narodil jako syn Filipa III. 8. dubna 1605 a celých čtrnáct let ho vychovával hrabě Olivares, největší státník, jakého Španělsko mělo v 17. století. Král Filip IV. se od svého pobožného otce zcela lišil, byl to světský člověk, který se snažil kráčet ve stopách svého děda Filipa II. Od svého nástupu se aktivně podílel na vládnutí, které bylo téměř celé vyplněno válkami.


Hlavním politickým problémem Španělska té doby byl boj s Francií, Nizozemskem a povstání v Katalánii a Andalusii. Filipovi IV. se v jediném roce 1625 podařilo porazit Francouze v Itálii, dobýt nizozemskou Bredu a odrazit invazi anglo-nizozemských sil u Cádizu. Roku 1626 požádala Francie o mír a o čtyři roky také Karel I., když Španělé získali taktickou převahu nad anglickou flotilou. Rovněž byl odražen pokus Holanďanů zmocnit se Brazílie.


Filip IV. byl po těchto vítězstvích oslavován jako geniální vojevůdce, což ho ovšem neuchránilo před neúspěchy na domácí půdě. V letech 1627-31 postihla Španělsko hospodářská krize a hladomor v důsledku přírodních katastrof a neúrody. Té využili Francouzi k vpádu do Lombardie, kde způsobili Španělům těžké ztráty, zároveň Holanďané zničili nedaleko Kuby španělskou flotilu s každoročním pokladem stříbra z Ameriky. Filipovy úvěry byly vyčerpány, lid hladověl, vojska ustupovala v Itálii, Flandrech i na moři a to vše podrylo královu důvěru k Olivaresovi.

V roce 1635 vstoupilo Španělsko do třicetileté války, když vyhlásilo válku Francii, ale roku 1643 bylo v důsledku porážky u Rocroi nuceno uzavřít v Haagu mír, jímž uznalo nezávislost Nizozemí.
Oslabení Španělska využila portugalská šlechta k obnovení suvertenity v letech 1630-40, zároveň se o odtržení pokusila i Katalánie, ale Filipovi IV. se podařilo povstání roku 1652 potlačit a udržet tak celistvost země.
Pyrenejský mír roku 1659 a sňatek Filipovy dcery s Ludvíkem XIV. připravily spor o dědictví španělské.


Filip IV. zemřel 17. září 1665, jen několik týdnů poté, co bylo jeho vojsko, určené k znovudobytí Portugalska rozdrceno u Vily Vicosy. Katolická říše, založená Ferdinandem a Isabelou a budovaná Filipem II. prakticky přestala existovat.
Za vlády Filipa IV. pokračoval rozkvět barokní kultury, malířství dosáhlo svého vrcholu v osobě geniálního Velázqueze.
URL : https://www.valka.cz/Filip-IV-t22966#88312Verze : 0
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2019 : 85.000,- Kč
Příjmy doposud : 64.741,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!