Main Menu
User Menu
ENVELOPA


1. V bastionových pevnostech byly takto označovány předsunuté ochranné valy kolem lunet určených na její ochranu proti nepřátelské palbě z předpolí (obdoba kontrgardy u bastionu)

2. souvislý předsunutý val či hradba v příkopu před bastionovými frontami, jenž vznikly propojením kontrgard do souvislé linie, která zdvojovala obrannou linii a chránila bastionové fronty ve směru od nepřítele. Na rozdíl od Fausse-Braye měla tato hradba prakticky shodnou výšku s bastionovými frontami.


3. Toto označení se u bastionových pevností používá i pro určitý druh podzemních chodeb - ENVELOPOLOVÁ GALERIE. V tomto případě se jedné o chodbu která běží paralelně s hlavní galerií od níž je předsunutá do předpolí pevnosti cca o 50 m. Tím byla vytvořena jakási okružní komunikace. S hlavní galerií jsou spojeny spojovacími chodbami nebo galeriemi. Z envelopy vybíhaly do předpolí minové chodby (vyhazovací chodby) a odposlouchávací chodby.


4. V polygonálních pevnostech se jedná o předsunutý zemní val před nějakým z kasematových objektů, který zabraňuje přímému dělostřeleckému odstřelování z předpolí.
URL : https://www.valka.cz/Envelopa-t33856#123309Verze : 0