Main Menu
User Menu

Empresa Nacional de Autocamiones SA [1946-1990]

ENASA

     
Název:
Name:
Empresa Nacional de Autocamiones SA
Originální název:
Original Name:
Empresa Nacional de Autocamiones SA
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1946-DD.MM.1990 Empresa Nacional de Autocamiones SA
Obory výroby:
Production Subjects:
automobily
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1946-DD.MM.1990 Barcelona /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR Madrid /
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR Valladolid /
Vznik:
Founded:
DD.MM.1946 z automobilovej divízie Hispano-Suiza
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1990
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1987 Pegaso 3055
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR Pegaso 3560 BMR
Poznámka:
Note:
1946-1990 súčasť štátneho koncernu INI (Instituto Nacional de Industria)
1990-RRRR súčasť koncernu IVECO


Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Enasa
www.unizar.es
https://www.worldlingo.com/ma/frwiki/en/ENASA
URL : https://www.valka.cz/Empresa-Nacional-de-Autocamiones-SA-1946-1990-t108612#385333Verze : 0
MOD