Main Menu
User Menu

Džbán

zřícenina hradu

     
Název:
Name:
Džbán
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
hrad
Stav:
Condition:
zřícenina
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Obec:
Municipality:
Mutějovice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°12'54.00"N 13°42'49.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=136
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dzban-t184288#537955Verze : 1
Džbán


Zřícenina hradu leží u Lhoty pod Džbánem na ostrožně nad cestou do severních Čech, v okrese Rakovník. Písemné zprávy o hradu mlčí, výsledky archeologického výzkumu kladou počátky do prvé poloviny 13. století. Je to nejsevernější hrad královského loveckého hvozdu. Hrad byl vystavěn v areálu staršího pravěkého osídlení. Jeho polygonální obvod je vymezen mohutným příkopem. Dnes je areál hradu velice poškozen opukovými lomy. Díky starším popisům je možno vytvořit jeho rekonstrukci. V čele hradu stávaly tři okrouhlé flankovací věže, jedna vysoká a mohutná zastupující bergfrit a dvě menší. Dnes jsou patrné jen nejmenší nárožní věže. Při stavbě čela hradu byly použity principy francouzských kastelů. Tato skutečnost napovídá, že mohl být stavěn zhruba ve stejné době jako výše zmíněný Týřov. Po obvodě hradu byla vystavěna palácová křídla, ta zřejmě představují složitý a nejstarší královský palácový komplex. Džbán představuje kombinaci mezi obvodovou zástavbou a francouzským kastelem a patří mezi zástupce nejstarších královských hradů.
URL : https://www.valka.cz/Dzban-t184288#537956Verze : 0