Main Menu
User Menu

Dostál, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Dostál
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Dostál
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.05.1891 Tučín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.04.1945 Lipsko /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dostal-Josef-t104886#375844Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dostál
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Dostál
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.06.1906 Státní nižší gymnasium, Přerov
DD.09.1906-DD.07.1909 Střední hospodářská škola, Přerov
DD.10.1909-DD.07.1912 Státní universita, hospodářská fakulta, Halle
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1912-DD.05.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Olomouc
DD.03.1917-DD.09.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.12.1920-DD.07.1921 Ústřední jezdecký ústav, Hodonín
DD.03.1924-DD.09.1925 Informační kurs pro důstojníky jezdectva, Hodonín
DD.10.1928-DD.06.1929 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1933-DD.07.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
08.09.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
12.09.1918 poručík legií
01.05.1919 kapitán legií
01.08.1920 kapitán jezdectva
02.12.1921 štábní kapitán jezdectva
31.12.1923 major jezdectva
14.12.1927 podplukovník jezdectva
13.11.1930 plukovník jezdectva
22.12.1936 brigádní generál
19.02.1947 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.07.1930-13.11.1930 Velitel : Jezdecký pluk 4
13.11.1930-00.10.1935 Velitel : Jezdecký pluk 4
15.10.1935-15.11.1936 Velitel : 1. jezdecká brigáda
DD.11.1936-24.09.1938 Velitel : I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.12.1912 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 13, Olomouc
DD.12.1912-DD.05.1913 vojenské studium, Olomouc
DD.05.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 13, Olomouc
DD.08.1914-DD.05.1915 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 13, východoevropské válčiště
18.05.1915-18.05.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.05.1915-DD.12.1916 ruské zajatecké tábory
DD.12.1916-DD.03.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Borispol
DD.03.1917-DD.09.1917 vojenské studium, Borispol
DD.09.1917-DD.12.1917 velitel pěší čety 7. československého střeleckého pluku, Běrezaň
DD.12.1917-DD.07.1918 velitel pěší čety 2. československého náhradního pluku, Borispol, přesun a sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.10.1918 velitel pěší čety 10. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.06.1919 velitel vozatajského oddílu 2. československého jezdeckého pluku, sibiřské válčiště
DD.06.1919-DD.07.1920 hospodářský důstojník velitelství 2. československého jezdeckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.08.1920 repatriační dovolená
DD.08.1920-DD.12.1920 velitel remontní čety Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.12.1920-DD.07.1921 vojenské studium, Hodonín
DD.07.1921-DD.10.1921 velitel jezdecké čety Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.10.1921-DD.03.1923 velitel jezdecké eskadrony Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.03.1923-DD.12.1923 velitel korouhve Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.12.1923-DD.03.1924 velitel náhradní korouhve Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.03.1924-DD.09.1925 vojenské studium, Hodonín
DD.09.1925-DD.09.1927 velitel náhradní korouhve Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.09.1927-DD.03.1928 zástupce velitele Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.03.1928-DD.08.1928 profesor Velitelské školy, Praha
DD.08.1928-DD.10.1928 velitel korouhve Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.10.1928-DD.07.1929 vojenské studium, Praha
DD.07.1929-DD.09.1929 velitel korouhve Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.09.1929-DD.03.1930 profesor Velitelské školy, Praha
DD.03.1930-DD.07.1930 zástupce velitele Jezdeckého pluku 4, Klatovy
DD.07.1930-DD.01.1933 velitel Jezdeckého pluku 4, Klatovy
DD.01.1933-DD.07.1933 vojenské studium, Praha
DD.07.1933-DD.10.1935 velitel Jezdeckého pluku 4, Klatovy
DD.10.1935-DD.11.1936 velitel Jezdecké brigády 1, Praha
DD.11.1936-DD.05.1939 přednosta I/2. oddělení /jezdectva a remontnictva/ ministerstva, Praha a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Československá revoluční medaile
Czechoslovak Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1926

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
se štítkem Siberia

DD.MM.1945

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
in memoriam

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dostal-Josef-t104886#375845Verze : 0
MOD