Main Menu
User Menu

Detašované objekty

DETAŠOVANÉ OBJEKTY - samostatně umístěné pevnostní stavby, které nejsou s pevností bezprostředně spojeny souvislým opevněním, avšak je možné je z pevnosti podporovat a bránit prostřednictvím palby
URL : https://www.valka.cz/Detasovane-objekty-t33738#123125Verze : 0