Main Menu
User Menu

Desatero, které platilo ve věznici S-21 v Phnompenhu

Rudí Khmérové zavedli ve své nejznámnější vesnici následující desatero:


1. Musíš odpovídat přesně na mé otázky, nesmíš se vyhýbat odpovědím.
2. Nepokoušej se skrývat fakta a vymýšlet si pro to záminky, máš přísně zakázáno mi odporovat.
3. Nebuď pošetilec, který si myslí, že je chlapík, když se odvážil mařit revoluci.
4. Musíš okamžitě odpovídat na mé otázky bez toho, že bys marnil čas přemýšlením.
5. Nevykládej mi jak o svých amorálnostech, tak o podstatě revoluce.
6. Když jsi bičován anebo dostáváš elektrické šoky, nesmíš křičet.
7. Nic nedělej, seď a čekej na mé příkazy. Jestliže nejsou příkazy, zůstaň v klidu. Když ti přikážu, abys něco udělal, vykonej to rovnou a bez protestů.
8. Nedělej pochvalné poznámky o Velké Kambodži ve snaze skrýt svou zrádcovskou tlamu.
9. Jestliže nebudeš dodržovat všechna tato pravidla, dostaneš mnoho, mnoho ran elektrickým proudem.
10. Jestliže neuposlechneš jakéhokoliv bodu z mých nažízení, dostaneš buď deset ran, anebo pět šoků elektrické výplaty.
URL : https://www.valka.cz/Desatero-ktere-platilo-ve-veznici-S-21-v-Phnompenhu-t30035#108063Verze : 0