Main Menu
User Menu

Cyklistická eskadrona Volyňské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron kolarzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii/Bicycle Squadron of the Wołyńska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Cyklistická eskadrona Volyňské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron kolarzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-DD.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-17(?).08.1938 Hrubieszów/? /
17(?).08.1939-19.08.1939Hrubieszów -Lvov / -???-???-Radomsko/přesun po železnici / 3)
20.08.1939-DD.08.1939 ?/? /
DD.08.1939-01.09.1939 Danków/? / 4)
02.09.1939-13.09.1939 ?/? /
13.09.1939 prostor Choszczówka / 5)
14.09.1939-DD.09.1939 / 6)

Velitel:
Commander:
14.08.1939-DD.09.1939 Suchodolski, Stefan Konstanty (podporucznik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Cyklistická eskadrona jezdecké brigády
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Cyklistická eskadrona č. 4 (Szwadron Kolarzy nr 4 – 4th Bicycle Squadron). V polské historiografii však uváděn jako zde.
2) V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje.
3) V uvedených zdrojích není uveden příjezd eskadrony do nástupního prostoru brigády ani místo dislokace. Je pravděpodobné, že se přesunula z Hrubieszova do nástupního prostoru společně s 2. plukem jízdních střelců, který ji mobilizoval.
4) Eskadrona byla společně s kulometnou četou 21. hulánského pluku a I. četou Eskadrony průzkumných tanků č. 21 (Obrněná korouhev č. 21) součástí odřadu „Danków“.
5) Wojciechowski ji uvádí v boji 19. hulánského pluku u Choszczówki.
6) V uvedených zdrojích nejsou o další činnosti a zániku eskadrony uvedeny žádné údaje. Głowacki ji uvádí sestavě brigády ke 14. září. Pravděpodobně se pohybovala v blízkosti velitelství Volyňské jezdecké brigády.
Zdroje:
Sources:
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Paluch, Marcin: Działania bojowe Wołyńskiej Brygady Kawalerii w pierwszej fazie kampanii wrześniowej 1939 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
Wojciechowski, Jerzy S.: 19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2011

URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-eskadrona-Volynske-jezdecke-brigady-1939-1939-t163756#496241Verze : 0
MOD