Main Menu
User Menu

Císař, František

     
Příjmení:
Surname:
Císař
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Císař
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.03.1895 Plzeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
dobrovolník v 21. leteckém oddílu carské armády
pozorovatel-fotograf u britského RAF v Archangelsku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
15.12.1918 byl jmenován poručíkem čsl. armády a v lednu 1919 vyznamenán leteckým křížem za zásluhy DFC
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Václav Borovan – Historie československého vojenského letectva 1914-1945
URL : https://www.valka.cz/Cisar-Frantisek-t92806#347532Verze : 0
MOD
František Císař


Původním povoláním fotograf. Za Světové války narukoval jako vojín k 7. zeměbraneckému pluku, 1.6.1915 padl do ruského zajetí. Jako zajatec byl poslán do Minska, kde pracoval jako „elektrotechnik“.
03/1916 si podal přihlášku do československých legií, než však byl přijat, naskytla se mu příležitost vstoupit jako dobrovolník do 21. leteckého oddílu carské armády. Tento oddíl operoval na jihozápadní části fronty z letiště v Baranovičů a František Císař v něm působil déle než rok, do 08/1917, jako fotograf a pozorovatel. Koncem srpna 1917 přijel do Žitomiru k čs. záložnímu pluku a byl přidělen k fotografickému oddělení štábu 1. čsl. divize. Tam byl až do 05/1918 – do ústupu z Ukrajiny. Fotografické oddělení štábu se v té době nacházelo v Omsku, odkud byl F.Císař odeslán do Moskvy za nákupem fotografického materiálu. Koncem května 1918 krátce po příjezdu do Moskvy (kdy došlo k bojovému vystoupení legií) byl spolu s členy Odbočky Čs. národní rady a dalšími čechoslováky zatčen. Po pěti dnech byla většina z nich propuštěna.
Později, když se britskému velení spojeneckých vojsk v severním Rusku podařilo získat město Archangelsk, byl tam František Císař přemístěn se skupinou čsl. Vojáků, kteří pak byli rozděleni k různým jednotkám a službám. On sám byl přidělen jako pozorovatel-fotograf k jednotce britského RAF. Krátce nato byl s eskadrou odeslán na frontu na dráze Archangels-Vologda, kde létal na letounu Sopwith 1 ½ Strutter. Už v 09/1918 byl povýšen do hodnosti seržanta a vyznamenán medailí za zásluhy ve službě, DSM.
V průběhu podzimu byla britská peruť převelena na severodvinskou frontu, kde František Císař létal až do května 1919. Dne 15.12.1918 byl jmenován poručíkem čsl. armády a v lednu 1919 vyznamenán leteckým křížem za zásluhy DFC. Mimo jiné za potopení bolševického parníku (bombami z výšky asi 150 metrů), za návrat po nouzovém přistání v bolševickém týlu, kdy se s pomocí kulometu z letadla společně s pilotem probil nazpět ke své jednotce.
V květnu 1919 bylo rozhodnuto o přepravě čsl. skupiny přidělené k britským expedičním silám do vlasti. Britskou lodí Stephen se dostali do Francie a odtud do Prahy, kam dorazili koncem června 1919. František Císař nastoupil u Fotokinamatografického oddělení II. odboru MNO a v činné službě zůstal do prosince 1921.Zdroj:
Václav Borovan – Historie československého vojenského letectva 1914-1945
URL : https://www.valka.cz/Cisar-Frantisek-t92806#347533Verze : 0
MOD
František Císař na méně kvalitní fotografii před svým letounem.


Zdroj: aces.safarikovi.org
URL : https://www.valka.cz/Cisar-Frantisek-t92806#347548Verze : 0