Main Menu
User Menu

CZK - Časový rozněcovač ČaRoZ-60

ČaRoZ- 60 je průmyslově vyrobený časový rozněcovač. Patří do kategorie rozněcovadel. Je vodotěsný a může být používán za všech povětrnostních podmínek. Pokud má být použit pro odpal pod vodou, musí být nejprve zažehnut nad hladinou a pak teprve spuštěn pod vodu. Je plně funkční v rozmezí teplot od – 30 st C do + 40 st C. Je zkonstruován na dobu hoření 60 až 90 s. Zpravidla ČaRoZ- 60 hoří v rozmezí od 80 do 95 s (zkušenost autora).
ČaRoZ- 60 tvoří tyto součásti:
- rozbuška Ž (je už z výroby spojena se zápalnicí vodotěsným spojem)


- zápalnice PVC (na jedné straně spojena s rozbuškou Ž, na straně druhé s třecím zapalovačem)


- třecí zapalovač (je pevně spojen se zápalnicí)


- rozbuškový šroub (je navlečen na zápalnici a je určen k pevnému spojení a uložení rozbušky časového rozněcovače v rozbuškové jímce nálože)
Třecí zapalovač tvoří tyto součásti:
- odtrhovací klobouček (je motouzem pevně spojen s třecím drátem, po jeho odtržení dojde k zapálení zážehové slože a spuštění celého procesu hoření zápalnice)


- motouz (pevně spojuje odtrhovací klobouček s třecím drátem)


- křídlatá matice (je pevně spojena s tělem zapalovače a slouží k správnému uchycení do prstů při provádění odpalu)


- třecí drát (funguje na bázi kamínku do zapalovače a vytváří prvotní jiskru, potřebnou k zapálení zážehové slože)


- zážehová slož (po zapálení, přenáší plamen do nápalu)


- nápal (spodní část zapalovače, slouží k zapálení duše černého prachu zápalnice)


- tělo třecího zapalovače (chrání komponenty zapalovače před vnějšími vlivy)


- spojka (slouží k pevnému spojení zapalovače se zápalnicí)


Způsob použití ČaRoZ- 60
Při použití se nejprve rozbuška rozněcovače zasune do rozbuškové jímky nálože a upevní se zašroubováním rozbuškového šroubu. U náloží z plastických trhavin (Pl Np 10 nebo Pl Hx 30) se nejprve trnem nebo jiným vhodným předmětem vyhloubí rozbušková jímka a pak se teprve zasune rozbuška rozněcovače do této jímky. Následně se rozvine zápalnice pokud možno tak, aby se nikde nekřížila. Pak se do prstů jedné ruky pevně uchopí křídlatá matice, druhou rukou se provede odšroubování odtrhovacího kloboučku tak, aby zůstal pouze zachycený na motouzu. Následně se pokud možno plynulým zatažením vytrhne třecí drát. Dojde tak k zapálení zážehové slože v třecím zapalovači. Od zážehové slože se zapálí nápal a následně dojde k zapálení duše černého prachu v zápalnici. Po prohoření duše černého prachu v celé délce zápalnice dojde k roznětu rozbušky a následně celé nálože.
Balení a doprava
Rozbušky Ž časových rozněcovačů ČaRoZ- 60 jsou po dobu přepravy chráněny před vnějšími vlivy zasunutím do speciálních pouzder vždy po pěti kusech. Tři taková pouzdra z rozněcovači jsou pak zabalena do parafinované lepenkové krabice. Krabice jsou pak po deseti kusech ukládány do přepravních truhlíků o rozměru 44 x 30 x 24 cm.Závěrem:
Časový rozněcovač ČaRoZ- 60 je pro své poměrně malé časování od 60 do 90 sekund nepříliš vhodný pro odpalování velkých náloží. Doba hoření je příliš krátká na zaujetí bezpečné vzdálenosti od místa výbuchu. Z tohoto důvodu se k trhacím pracím příliš nevyužívá. Při těchto činnostech jsou používány ručně zhotovené časové rozněcovače z rozbušek Ž a zápalnic, jejichž délka je minimálně 120cm.
ČaRoZ- 60 se ve spojení s tritolovými náložkami 200 g, případně 400 g využívá především k ničení zbytkové a nevybuchlé munice při výcviku, zvláště pak ručních granátů RG 4, RG F1 a URG 86.

Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005

Foto archiv autora
CZK - Časový rozněcovač ČaRoZ-60 - Průřez časovým rozněcovačem ČaRoZ- 60

Průřez časovým rozněcovačem ČaRoZ- 60
CZK - Časový rozněcovač ČaRoZ-60 - Časový rozněcovač ČaRoZ- 60. Na obrázku v popředí je vidět speciální pouzdro pro přenášení časových rozněcovačů.

Časový rozněcovač ČaRoZ- 60. Na obrázku v popředí je vidět speciální pouzdro pro přenášení časových rozněcovačů.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Casovy-roznecovac-CaRoZ-60-t114365#398320Verze : 0
Diskuse
"třecí drát (funguje na bázi kamínku do zapalovače a vytváří prvotní jiskru, potřebnou k zapálení zážehové slože)", - tak takýto blud som už dávno nečítal..
Trecí drôt je pretiahnutý cez kovový kalíšok, v ktorom je umiestnená zážihová zlož, citlivá na trenie. Táto zlož následne zapaľuje ten nápal..
URL : https://www.valka.cz/CZK-Casovy-roznecovac-CaRoZ-60-t114365#650533Verze : 2