Main Menu
User Menu

CL - Chatham

Chatham-class

     
Název:
Name:
Chatham
Originální název:
Original Name:
Chatham-class
Kategorie:
Category:
lehký křižník
(křižník 2. třídy)
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1911-DD.MM.1916
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
HMS Chatham / HMNZS Chatham
HMS Dublin
HMAS Sydney
HMS Southampton
HMAS Melbourne
HMAS Brisbane
Uživatelské státy:
User states:


Poznámka:
Note:
podtřída třídy Town
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
.
URL : https://www.valka.cz/CL-Chatham-t191970#553894Verze : 0
MOD