Main Menu
User Menu

CL - Caledon

Caledon-class

     
Název:
Name:
Caledon
Originální název:
Original Name:
Caledon-class
Kategorie:
Category:
lehký křižník
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1916-DD.MM.1918
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
HMS Caledon (D53)
HMS Calypso (D61)
HMS Caradoc (D60)
HMS Cassandra
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
podtřída třídy C
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/C-class_cruiser
.
URL : https://www.valka.cz/CL-Caledon-t16102#553919Verze : 0
MOD