Broumovice

místní část Neustupova, okr. Benešov
     
Název:
Name:
Broumovice Broumovice
Originální název:
Original Name:
Broumovice
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Neustupov Neustupov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°38'04.39"N 14°42'29.532"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1359
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Broumovice-t66354#301881 Verze : 0
V katastru obce stávala dnes zaniklá tvrz. Ves Broumovice máme poprvé doloženou roku 1359, kdy byla v majetku vladyckého rodu z Brúmovic. Když Brúmovicové vymřeli po meči roku 1465 získal ves Broumovice, stejnojmennou tvrz, která je tímto i poprvé doložena a zaniklou ves Vodičky Jan Cimburk jenž byl zetěm posledního žijícího muže z rodu Brúmoviců – Mareše. Ovšem po smrti nového majitele prodali jeho dědicové Kryštof a Johana roku 1544 statek Benešovi Dráchovskému z Dráchova. Po smrti jeho a následně jeho manželky Elišky zdědil Broumovice spolu s tvrzí jejich syn Ctibor. Ten je ovšem roku 1598 postoupil Evě Kuplířové ze Slavkova na Neustupově. Ta pak spojila statek Broumovický se statkem Vlčkovickým. O dalších osudech tvrze nemáme žádné zprávy – možná zanikla nepotřebná po spojení statků, možná se její čas naplnil za třicetileté války a to za bitvy u Jankova roku 1645. Místo kde tvrz stávala není dnes známo.


Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Broumovice-t66354#234856 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více