Main Menu
User Menu

Brod, Ján

Nadporučík ČSA (captain britskej armády) MUDr. Brod Ján


* 19.05.1912 Nový Jičín,
+ 10.02.1985 Celle (SRN).


1937 – promoval na lekárskej fakulte UK v Prahe,
Po okupácií odišiel do emigrácie a v Paríži pracoval v Hospital de la Pitie,
28.05.1940 - vstúpil do československého vojska vo Francúzsku ako vojak - ašpirant,
Júl 1940 – odplával so zbytkom 1. pešej československej divízie do Veľkej Británie,
November 1940 – február 1941 – škola dôstojníkov zdravotníctva v Leamingtone,
15.04.1941 – trvalá dovolenka kvôli práci vo Warneford Hospital v Leamington Spa,
11.01.1942 – požiadal o povolenie slúžiť v Royal Army Medical Corps,
30.01.1942 – žiadosť bola prezidentom Eduardom Benešom schválená,
04.04.1942 – stáva sa členom Royal Army Medical Corps v hodnosti Lieutenant, slúžil vo Veľkej Británií,
13.03.1943 – odplával do severnej Afriky,
Nastúpil u 103. General Hospital,
Koniec 1943 – prevelený do Talianska kde sa vylodil v Neapole,
Január – apríl 1944 – slúži u 220. Field Ambulance v priestore Monte Cassino,
Neskôr sa vrátil k 103. General Hospital v južnom Taliansku kde bol do konca vojny,
17.10.1945 – ukončil službu v Royal Army Medical Corps v hodnosti captain,
04.01.1946 – demobilizovaný z československej armády v hodnosti nadporučík,
Neskôr odišiel na lekárske štúdium do New Yorku,
Venoval sa lekárskemu výskumu,
1949 – udelená akademická hodnosť docent,
1951 – námestník riaditeľ Ústavu pre choroby krvného obehu,
1961 – riaditeľ Ústavu pre choroby krvného obehu,
1963 – udelená akademická hodnosť profesor,
1968 – „pražská jar“ zúčastnil sa práce na manifeste „2000 slov“,
1969 – znova emigroval,
Neskôr pracuje na nemeckej škole v Mohuči,
1982 – pracuje na univerzite v Hannoveri,
Po smrti jeho popol uložený na československom vojenskom cintoríne v Leamington Spa.Vyznamenania:
Československá vojenská pamätná medaila so štítkom F-VB, Italy Star, Mentioned in recognition.


Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Brod-Jan-t73271#259796Verze : 0