Main Menu
User Menu

Brno - Vojtova ulice

římský tábor

     
Název:
Name:
Brno - Vojtova ulice
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
ostatní
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
nepřístupno
Obec:
Municipality:
Brno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°10'57.646"N 16°35'52.122"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
Římský tábor z období Markomanských válek. Objeven prosinec 2017.
Zdroje:
Sources:
www.facebook.com
www.ceskatelevize.cz
URL : https://www.valka.cz/Brno-Vojtova-ulice-t208401#589742Verze : 1
Římský tábor v Brně - Vojtově ulici


Během záchraného archeologického výzkumu byl objeven hrotitý příkop ve tvaru písmene "V" v délce kolem 70 m s orientací přibližně severojižní. Zahlouben byl 1,6 m hluboko od úrovně původního terénu, přičemž ve své nejširší horní části měl 2,8 - 3 m. Tímto nálezem bylo zjištěno, že v dané oblasti se nacházel římský krátkodobý tábor vzniknuvší v rámci římského tažení proti germánům známějšímu jako markomanské války. Tímto objevem byla doložena přítomnost římských vojsk na území dnešního Brna a bylo tím rozšířeno poznání o rozsahu jejich pohybu. Příkop stejného tvaru byl dokumentován o něco dříve asi 50 m od místa současného nálezu, ale jednalo se jen o dokumentovaný profil na výkopu kanalizace bez archeologického movitého materiálu. Povětšinou tyto příkopy nejsou zanášeny během užívání tábora, ale zde se podařilo najít téměř kompletní rozbitou misku provinciální provenience. Další zajímavostí je zachycený pohřeb do příkopu z doby, kdy byl tento již částečně zanesen, avšak stále byl ještě patrný. Zde se ještě čeká na další analýzy.


Zdroje:
www.facebook.com
www.ceskatelevize.cz
URL : https://www.valka.cz/Brno-Vojtova-ulice-t208401#589743Verze : 6