Main Menu
User Menu
Reklama

Brisbane, Armádni letecká základna Brisbane [1942-1944]

Brisbane Army Air Base

     
Název:
Name:
Armádni letecká základna Brisbane
Originální název:
Original Name:
Brisbane Army Air Base
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Obec:
Municipality:
Brisbane
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
27°28'07.30"S 153°01'38.81"E
Vznik:
Established:
DD.03.1942 (z civilnej administratívnej budovy)
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.06.1944 zrušená
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.macarthurmuseumbrisbane.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Brisbane-Armadni-letecka-zakladna-Brisbane-1942-1944-t126943#429717Verze : 0
MOD
Diskuse
POZOR: toto nie je štandartné letisko, ide o označenie budovy veliteľstva letectva USA v Austrálii. Letecké jednotky operovali z iných letísk v Brisbane a okolí:


1. RAAF Station Archerfield / Archerfield Airport (Archerfield) - aj keď to z názvu priamo nevyplýva, väčšina amerických leteckých jednotiek operovala z tohto letiska, aj napriek tomu, že majú v rôznych dokumentoch uvedené Brisbane.
2. Eagle Farm Airport / Doomben Field (Brisbane)
URL : https://www.valka.cz/Brisbane-Armadni-letecka-zakladna-Brisbane-1942-1944-t126943#485294Verze : 0
MOD