Main Menu
User Menu
Breche


Průlom vytvořený v hradbě, valu nebo v eskarpě pevnostního prvku palbou obléhacího dělostřelectva nebo podkopovými pracemi nepřítele. Vznikla tím jakási rampa pro nástup nepřítele do pevnosti.
Za dostatečnou se považovala šířka kolem 20-30 metrů, přičemž trosky stěny pevnostního prvku sesuté do příkopu měly vytvořit nástupovou ram-pu se sklonem okolo 35°.
URL : https://www.valka.cz/Breche-t24084#89697Verze : 0