Main Menu
User Menu
Mírová brána


Vstup do pevnostního objektu prostřednictvím komunikace vhodné pro povozy k dopravě zásob, která procházela přes pevnostní příkopy, mosty nebo valy, běžně používané v mírovém období. V době ohrožení byly mostní konstrukce v maximální možné míře demontovány a valy přerušeny tak, aby byl vstup co nejvíce znemožněn.
V některých případech byly zazděny nebo zataraseny.
URL : https://www.valka.cz/Brana-mirova-t24081#89692Verze : 0