Main Menu
User Menu
BokČást pevnostního objektu ubíhající od lící směrem do týlu objektu.
Dolní bokOznačení pro nejníšší umístění terasy u boku etážového bastionu, určená ke střelbě těsně nade dnem příkopu.
Horní bokOznačení nejvýše umístěné terasy u etážového (patrového) boku bastionu, výzbroj v něm umístěná byla určena pro vedení palby na větší vzdálenost až k boku sousedního bastionu.
Bok etážovýBok bastionu tvořený terasami v několika výškových úrovních nad sebou. Byly budovány z důvodu získání prostoru pro dělostřelectvo pro flankování kurtín.
Některé druhy etážovývh boků umožňují přechod bastionu do opevnění v velmi strmých stoupáních terénu.
Terasový bokShodný s etážovým bokem
Rovný bokTyp bastionu, který nemá uši.
Kasematový bokBok bastionu, který obsahuje kasematy pro chráněné umístění dělostřelecké výzbroje určené pro flankování přilehlé kurtiny a líce sousedního bastionu.
URL : https://www.valka.cz/Bok-t33742#89660Verze : 0