Main Menu
User Menu
Reklama

Bella, Štefan

     
Příjmení:
Surname:
Bella
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Bella
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.07.1906 Dolná Lehota /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
major pechoty
veliteľ II. pešieho práporu pešieho pluku 102 Zaisťovacej divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Bella-Stefan-t187858#546103Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bella
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Bella
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
05.10.1925-07.08.1927 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.08.1927 poručík
01.10.1931 nadporučík
01.04.1937 kapitán
01.07.1941 major
01.10.1947 podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.05.1939-15.08.1939 Velitel : Jezdecká eskadrona 1/III
15.08.1939-01.10.1940 Velitel : Jezdecká eskadrona 1/3
01.10.1940-01.01.1941 Velitel : Jezdecká eskadrona 1/2
01.01.1941-01.07.1941 Velitel : Kulometná eskadrona 2
01.07.1941-07.07.1941 Velitel : Kulometná eskadrona 2
07.07.1941-25.07.1941 Velitel : Těžká eskadróna 1
10.03.1943-06.10.1943 Velitel : Pěší prapor II/102

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Bella-Stefan-t187858#546104Verze : 0
MOD