Main Menu
User Menu

Bekr, František

     
Příjmení:
Surname:
Bekr
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bekr
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.07.1913 Pecka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.01.2000 Northumberland
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
sla-most.cz,
https://www.lany-laznebelohrad.com/2sv.htm,
aces.safarikovi.org
anticomm-7kv8u.posterous.com
URL : https://www.valka.cz/Bekr-Frantisek-t85241#392408Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bekr
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bekr
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.03.1944 podporučík
DD.MM.1945 poručík
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1934-DD.MM.RRRR Letecký pluk 1
21.10.1939-DD.MM.RRRR 1. československý pěší pluk, Adge /
16.03.1940-DD.MM.RRRR československá letecká skupina, Bordeaux /
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR Československý Depot, Cosford
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR 310. peruť RAF
DD.09.1943-DD.MM.RRRR No. 3112 Servicing Echelon
DD.11.1943-DD.12.1943 Důstojnická škola RAF, Cosford
DD.12.1943-DD.MM.RRRR No. 12 OTU, Benson
29.04.1944-DD.MM.RRRR 42. skupina
DD.05.1944-DD.MM.RRRR No. 13 Maintenance Unit, Henlow
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
Czechoslovak medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem F a VB / with clasps F and VB

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kociánová, Věra: František Bekr a jeho rodina přežili!, Listy Peckovska 2/2013, str. 14-15 - www.mestys-pecka.cz
https://fcafa.com/2011/04/29/frantisek-bekr/
sla-most.cz
https://www.lany-laznebelohrad.com/2sv.htm,
aces.safarikovi.org
anticomm-7kv8u.posterous.com
URL : https://www.valka.cz/Bekr-Frantisek-t85241#625399Verze : 0
MOD
poručík František Bekr


* 28.07.1913, Pecka u Nové Paky
+ leden 2000, Northumberland


- československý pilot bojující v rámci RAF


V dětství mu zemřela matka a s otcem se přestěhovali do jeho rodiště v Lánech, kde se znovu oženil.


Po obecné škole absolvoval měšťanskou školu, dále 3 roky pokračovací školy, d2 roky průmyslové školy Aero a 3 roky externě Obchodní akademii.


Poté pracoval jako technický úředník.


říjen 1934 nastoupil vojenskou službu u 1.leteckého pluku, byl zařazen do poddstojnické školy


1936 - 1937 zústal na vojně jako délesloužící a absolvoval v Olomouci kurz pro rotmistry zbrojní služby


20.8.1939 utekl z protektorátu přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie. Odtud je odeslán přes Řecko a Turecko do Libanonu. Z bejrútského přístavu odplouvá lodí Theophile Gautier do Marseille ve Francii.


21.10.1939 presentován u čs. vojska v Agde, byl zařazen k 1.čs.pěšímu pluku ve funkci zbrojního důstojníka v hodnosti četaře


16.3.1940 přeložen k letecké skupině a přemístěn do Bordeaux k doplňovacímu středisko čs.letectva, zde prodělal kurz technické správy


léto 1940 po pádu Francie se lodí přeplavuje do Anglie, zde nejdříve pobýval v campu Insworth Lane a poté se stěhuje k Čs. Depot do Cosfordu


6.8.1940 přijat do RAF s osobním číslem 787627 v hodnosti AC2


září 1940 ve výcviku pro mechaniky u RAF Hednesford, po jeho absolvování je v hodnosti seržanta k 310. stíhací peruti v Duxfordu


7.3.1941 rotmistr


30.8.1941 uzavřel sňatek s Mary Edith Snowdon


12.6.1943 narození dcery Drahomíry Valérie


září 1943 dílenská jednotka No. 3112 Servicing Echelon


listopad 1943 důstojnická škola Officer School RAF - Cosford


prosinec 1943 No. 12 O.T.U v Bensonu ustanoven jako technický důstojník


7.3.1944 podporučík


29.4.1944 jako styčný důstojník Inspektorátu Československého Letectva přidělen k velitelství 42.skupiny


květen 1944 dílenská jednotka No. 13(Maintenance Unit) v Henlow


do května 1945 povýšen na poručíka


19.8.1945 s rodinou se vrací do vlasti


do 15.6.1946 sloužil v Čs. letectvu


15.6.1946 demobilizoval a odstěhoval se z rodinou do Jablonce nad Nisou, kde si zřídil prodejnu s broušeným sklem


po únoru 1948 začal mít velké problémy a rozhodl se emigrovat


1949 s rodinou se vydává ilegálně přes hranice a dne 1. července 1959 získává britské občanství.
Vyznamenání :

Čs. válečný kříž 1939,
Čs. medaile Za chrabrost,
Čs. medaile Za zásluhy 1.st.,
Pamětní medaile čs. zahraniční armády se štítkem F a VB,
The 1939-1945 Star,
War Medal,
Defence Medal
Zdroj: sla-most.cz,
https://www.lany-laznebelohrad.com/2sv.htm,
aces.safarikovi.org
anticomm-7kv8u.posterous.com
URL : https://www.valka.cz/Bekr-Frantisek-t85241#314945Verze : 1
Diskuse
Jen jsem se díval i jinde a na této adrese je zmínka, že dorazil do Anglie a v roce 1959 se stal občanem VB. Ale těžko říct čím je to podložené, protože jeden ze zdrojů je valka.cz Sad


https://www.anticomm.co.uk/?p=3210
URL : https://www.valka.cz/Bekr-Frantisek-t85241#371165Verze : 0
Jako hlavní důkaz bych viděl seznam publikovaný 28. srpna 1959 v The London Gazette. Dle tohoto seznamu získal občanství k 1. červenci. Nejspíše to bude opravdu on již podle jeho profese - Export Manager Jewellery, tedy klenotník.


Díky za zajímavý postřeh, který jsem zařadil do jeho životopisu.
URL : https://www.valka.cz/Bekr-Frantisek-t85241#371187Verze : 1