Main Menu
User Menu
BATERIE


Stanoviště několika dělostřeleckých zbraní pod společným velením. Obecně lze baterie rozdělit na obléhací, pevnostní , pobřežní a polní.
Další obecné rozlišení je pak možné bud' dle druhu použité zbraně
kanón,houfnice,moždíř a její ráže,


Dělení podle plněných úkolů demoliční , demontovací , enfílovací , flankovací, průlomová, rikošetová, výpadová.


Dělení podle umístění a konstrukce lze rozdělit pevnostní a pobřežní baterie na:


Armovací
Čepcové
Kasematové
Křídelní
Otevřené
Přídavné
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89558Verze : 0
BATERIE ČEPCOVÁ


Pevnostní dělostřelecké baterie umístěná v čepci.
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89559Verze : 0
Baterie demoliční


Dělostřelecká obléhací baterie , která odstřelovala při pravidelném obléhání pevnosti všechny důležité obranné prvky ve svém dostřelu. Současně mohla též plnit funkci průlomové baterie.
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89560Verze : 0
Baterie demontovací


Dělostřelecká obléhací baterie budovaná při pravidelném obléhání pevnosti , jejímž úkolem bylo ničení pevnostního dělostřelectva, jeho postavení a střílen .
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89561Verze : 0
Baterie enfílovací


Dělostřelecká obléhací baterie budovaná při pravidelném obléhání pevnosti , jejímž úkolem bylo ostřelování rovných front po jejich délce, případně jiné rovné části pevnosti v její hloubce.
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89562Verze : 0
Baterie flankovací


dělostřelecká pevnostní baterie umístěné zpravidla v kasematě v různých obranných prvcích a určené k boční palbě do příkopu bastionových, klešťových a polygonálních pevností.
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89563Verze : 0
Baterie kasematová


Dělostřelecká baterie umístěná v kasematě v některém pevnostním prvku, která poskytovala ochranu před nepřátelskou palbou. Především se užívala pro výzbroj určenou na obranu určitého prostoru daného palebným vějířem kasematové střílny.
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89564Verze : 0
Baterie křídelní


Dělostřelecká obléhací baterie umístěná na křídle první paralely budované při pravidelném obléhání, jejímž úkolem byla obrana proti výpadům z pevnosti.
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89565Verze : 0
Baterie obléhací


Obecné označení dělostřeleckých baterií rozmístěných kolem nepřátelské pevnosti při jejím obléhání. Podle určených úkolů, které baterie při obléhání plnila, sloužila k palbě proti pevnostním prvkům :
baterie demoliční
baterie průlomová


k vedení protibaterijní palby proti pevnostním bateriím :
baterie demontovací
boj proti posádce pevnosti :
baterie enfílovací a rikošetová
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89567Verze : 0
Baterie otevřená


Otevřené dělostřelecké postavení umístěné jako pevnostní baterie na povrchu pevnostního objektu nebo jako obléhací baterie před pevností. Pro zvýšení ochrany zbraní a obsluhy bývá použivta barbeta
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89568Verze : 0
Baterie pancéřová


Charakteristika pevnostní baterie chráněné proti účinkům nepřátelské palby pomocí pancéřováni, buď statického charakteru
kasematové baterie , nebo pohyblivé pancéřové věže .
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89569Verze : 0
Baterie pevnostní


Dělostřelecké baterie umístěné uvnitř pevnosti v různých jejích prvcích. Navzájem se od sebe liší jak použitou výzbrojí (kanón, houfnice, moždíř) , tak i provedením :


- baterie kasematová
- baterie pancéřová
- baterie otevřená
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89571Verze : 0
Baterie průlomová


Dělostřelecké postavení budované při pravidelném obléhání, úkolem bylo vytvoření BRECHE v eskarpě obranného prvku dobývané pevnosti.
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89574Verze : 0
Baterie přídavná


Dělostřelecká baterie v bezprostřední blízkostí fortu, za jeho obvodovým příkopem, určená k umístění dalekonosného dělostřelectva pro palbu do předpolí pevnost.
Po odsunu z prostoru vlastního fortu v poslední čtvrtině 19. století při přeměně objektu na postavení blízké obrany. Většinou byly pro tyto baterie vybudovány pernamentní úkryty a skladiště střeliva. V některých případech vznikaly teprve během armování pevnosti jako armovací baterie .
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89577Verze : 0
Baterie rikošetová


Dělostřelecká obléhací baterie určená k ničení živé síly v otevřených postaveních na hradbách a valech pevnosti pomocí rikošetové palby vedené podélně po průběhu ostřelovaných pevnostních prvků jako jsou líce bastionů a ravelinů.
URL : https://www.valka.cz/Baterie-t24038#89578Verze : 0