Main Menu
User Menu
Antipater
(asi 397 - 319 př.n.l.)


- Filipův a Alexandrův generál, jeden z diadochů
- od roku 320 př.n.l. královský regent pro celé Alexandrovo impérium (za Filipa III. a Alexandra IV.)
URL : https://www.valka.cz/Antipater-t38663#146369Verze : 0
V čase Alexandrovho ťaženia v Ázii bol miestodržiteľom v Macedónsku a Grécku. Potlačil vzburu vedenú spartským kráľom Agidom III. Po Alexandrovej smrti zasa zlikvidoval povstanie Grékov v tzv. lamijskej vojne. Bol loajálnym služobníkom, bez zjavných mocenských ambícii. Zomrel v roku 319 pr. n. l. Jeho smrť urýchlila rozpad Alexandrovej ríše, pretože medzi diadochmi, už nebol nikto s takou autoritou.
Zdroje:
Lowe,G.: ABC Antiky, Praha 1999
Hrych, E.: Velká kniha vládcu staroveku, Praha 2002
URL : https://www.valka.cz/Antipater-t38663#181499Verze : 0
MOD