Main Menu
User Menu

8. sily rýchlej reakcie [2007-2007]

NRF-8

8. sily rýchlej reakcie (známejšie pod skratkou NRF-8) sú vyčlenné sily a prostriedky členských štátov NATO pre potreby zabezpečenia plnenia úloh v rámci NATO Response Forces (NRF). Ich pohotovosť na nasadenie začala v januári / lednu / 01/2007 a skončila v júli/červenci / 07/2007.


NRF-8 spadali do podriadenosti 4. rotácie s veliteľstvom JFC Brunssum.


Vyčlenené sily a prostriedky jednotlivých štátov:
Česká republika
- 312. mnohonárodní prapor radiační, chemické a biologické ochrany Liberec
Estónsko:
- čata vojenskej polície (32 osôb)
Lotyšsko
- čata vojenskej polície (34 osôb)
- štábny element (2 osoby)
Slovenská republika
- 2 dôstojníci pre veliteľstvo
- strážna čata
- personál pre zabezpečenie letovej bezpečnosti
- výcvikové a testovacie centrum ZLP RCHBO Čereňany
Turecko
- jednotka a veliteľstvo vojenskej polícieZdroj: https://operatsioonid.kmin.ee/index.php?page=177&
https://www.cbrn-liberec.army.cz/1main/nrf8.html
https://www.eaq.sk/magazine/EAQ2_Trendy:%20Nad.pdf
www.am.gov.lv
URL : https://www.valka.cz/8-sily-rychlej-reakcie-2007-2007-t84978#313459Verze : 0
MOD