Main Menu
User Menu

Sily rýchlej reakcie NATO [2002-súč.]

NATO Response Forces (NRF)

NATO Response Force sú vyčlenené jednotky členských štátov NATO, ktoré sa vyznačujú vysokou bojovou pripravenosťou, mobilitou a flexibilitou určené na vojenské, ale aj humanitárne akcie po celom svete. V silách NRF sú začlenené pozemné, námorné i vzdušné jednotky (elementy). Boli vytvorené na základe záverov Pražského summitu NATO v októbri 2002. Ich primárna úloha je okamžitá reakcia na krízové situácie, ktoré je potrebné riešiť ozbrojenou silou.


Jednotlivé národné komponenty sú do týchto jednotiek vyčleňované na obdobie pohotovosti, ktoré trvá spravidla 6 mesiacov (u námorných a vzdušných jednotiek 1 rok). Po týchto 6 mesiacoch sú jednotky nahradene inými. Po období pohotovosti nasleduje obdobie rekonvalescencie a výcviku tak, aby mohli byť jednotky znova zaradené do rotácie. Týmto spôsobom je zabezpečená stála plná bojová pohotovosť vyčlenených jednotiek, ktorých cieľový stav je 25000 vojakov. Jednotlivé prvky NRF sú v národnej podriadenosti do doby nasadenia, keď prechádzajú do podriadenosti veliteľstva SACEUR, pričom v závislosti na zákonoch toho ktorého štátu pred nasadením musí prebehnúť potrebný legislatívny proces.


Jednotky musia byť schopné nasadenia do 5 dní od aktivácie (odchod predsunutých skuín - Advance Party), plná bojová pohotovosť v krízovej oblasti musí byť dosiahnutá do 30 dní od aktivácie. NRF musí byť schopné samostatnej činnosti bez podpory zvonku po dobu 30 dní.


Základné operačné schopnosti (Initial Operation Capabilities - IOC) prvej skupiny asi 2000 vojakov bolo dosiahnuté v 11/2003. Plné operačné schopnosti dosiahli sily v polovici roku 2006 po absolvovaní cvičenia Steadfast Jaguar 2006 na Kapvedosrských ostrovoch.


Nie sú určené na dlhodobé pôsobenie v krízovej oblasti, ich úloha je stabilizovať situáciu po nevyhnutne potrebnú dobu a následne odovzdať misiu stabiliozačným jednotkám.


Hlavné úlohy plnené NRF:
- evakuácia civilistov
- následný manažment (vrátane zásahov jednotiek RCHBO)
- zasahovanie v krízových situáciách
- podpora operácií proti terorizmu
- nastoľovanie mieru
- operácie na vynútenie / dodržiavanie embarga
- prípravné operácie pre príchod väčších jednotiek
- demonštratívne sily pre odrazenie agresie


Nadriadený stupeň:
- vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR), alebo jeden z troch veliteľov spoločných síl (Joint Force Commander) v Brunssume, Nepalole, alebo Lisabone, v zastupovaní vrchného veliteľa sa striedajú v ročných intervaloch.


Zloženie:
- pozemná zložka (cca 9500 vojakov, bojové a podporné prvky vrátane delostrelectva, protivzdušnej obrany a vojenského spravodajstva)
- námoná zložka (cca 6300 vojakov - lietadlové lode, bojové hladinové plavidlá, výsadkové a transportné plavidlá, ponorky)
- letecká zložka (cca 5500 vojakov - stíhacie, bombardovacie (útočné) a transportné lietadlá a vrtuľníky, cca 200 bojových letov za deň)
- špeciálne sily (cca 1000 vojakov - napr. zvláštne operačné jednotky, prípadne jednotky RCHBO, schopné pracovať samostatne, alebo ako súčasť ktorejkoľvek zložky)Zdroj: archív autora, www.nato.int, www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Sily-rychlej-reakcie-NATO-2002-suc-t70452#248058Verze : 0
MOD
Od vzniku boli vytvorené nasledujúce NRF:


Rotácia 1 (veliteľstvo JFC Brunssum):
NRF-1 (10/2003 - 01/2004)
NRF-2 (01/2004 - 07/2004)


Rotácia 2 (veliteľstvo JFC Neapol):
NRF-3 (07/2004 - 01/2005) - dosiahnutie IOC
NRF-4 (01/2005 - 07/2005)


Rotácia 3 (veliteľstvo JC Lisabon):
NRF-5 (07/2005 - 01/2006)
NRF-6 (01/2006 - 07/2006)


Rotácia 4 (veliteľstvo JFC Brunssum):
NRF-7 (07/2006 - 01/2007)
NRF-8 (01/2007 - 07/2007)


Rotácia 5 (veliteľstvo JFC Neapol):
NRF-9 (07/2007 - 01/2008)
NRF-10 (01/2008 - 07/2008)
URL : https://www.valka.cz/Sily-rychlej-reakcie-NATO-2002-suc-t70452#248061Verze : 0
MOD