Main Menu
User Menu

672. bitevní letecký pluk [1942-1946]

672nd Assault Aviation Regiment

672. bitevný letecký pluk

672-й штурмовой авиационный полк (672 шап)

     
Název:
Name:
672. bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
672-й штурмовой Галацкий орденов Суворова и Кутузова авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.07.1942
Předchůdce:
Predecessor:
672. nočný ľahký bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1946
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.11.1942-11.12.1942 267. bitevná letecká divízia
19.03.1943-19.03.1946 306. bitevná letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.07.1942-DD.MM.RRRR Bugajenko, ? (Major / Mайор)
DD.05.1943-DD.07.1943 Glebov, Vladimir Lukič (Major / Mайор)
DD.07.1943-DD.09.1943 Krasovskij, Fjodor Antonovič (Major / Mайор)
DD.09.1943-15.11.1943 Matjušin, Maxim Antonovič (Polkovnik / Полковник)
15.11.1943-23.03.1944 Jerašov, Ivan Michajlovič (Major / Mайор)
20.08.1944-DD.MM.RRRR Ananin, Stepan Konstantinovič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.03.1946 Ananin, Stepan Konstantinovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
27.09.1944-DD.MM.RRRR Galacký
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad Suvorova 3. stupňa
DD.MM.RRRR Rad Kutuzova 3. stupňa
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
20.07.1942 - 16.08.1942
28.11.1942 - 11.12.1942
23.03.1943 - 01.05.1943
24.05.1943 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
ru.wikipedia.org
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap672.php
https://www.proza.ru/2014/07/04/1247
parnasse.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/672-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220638#616074Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/672nd-Assault-Aviation-Regiment-t220638#616074Version : 0
MOD
Podľa nižšie zobrazeného návrhu na udelenie vyznamenania polkovnikovi M.A. Matjušinovi zo dňa 10.11.1943 bol tento veliteľom 672. bitevného leteckého pluku. V pripojenom rozkaze hlavnej kádrovej správy o vyčiarknutí zo zoznamov príslušníkov Červenej armády z 30.04.1947 je však označený len ako "vykonávajúci funkciu veliteľa". Inými slovami oficiálne nevymenovaný do funkcie veliteľa pluku.

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74370391
pamyat-naroda.ru

URL CZ: https://www.valka.cz/672-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220638#616093Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/672nd-Assault-Aviation-Regiment-t220638#616093Version : 0
MOD
Major I.M. Jerašov sa ujal funkcie veliteľa pluku dňa 15.11.1943, teda v deň smrti jej predchádzajúceho veliteľa polkovnika Matjušina. Potvrdzuje to údaj v nižšie uvedenom návrhu na udelenie vyznamenania majorovi Jerašovovi.

pamyat-naroda.ru

URL CZ: https://www.valka.cz/672-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220638#616097Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/672nd-Assault-Aviation-Regiment-t220638#616097Version : 0
MOD
Veliteľom pluku bol od mája 1943 aj predvojnový letecký rekordman major V.L. Glebov, ako to vyplýva z pripojeného návrhu na udelenie vyznamenania.

Z návrhu tiež vyplýva skutočnosť, že pri bojovom lete dňa 7. júla 1943 bolo jeho bitevné lietadlo Iljušin Il-2 napadnuté štyrmi nepriateľskými stíhačmi a zapálené. S horiacim lietadlom sa mu podarilo doletieť nad vlastné územie a tam vyskočiť s padákom, pričom utrpel popáleniny 2. a 3. stupňa. Na jeho miesto veliteľa pluku nastúpil letovod pluku (šturman) major Fjodor Antonovič Krasovskij. Na jeho nagradnom liste je zaujímavé, že zatiaľ čo v texte návrhu je uvedené, že veliteľom pluku je od júla 1943, v hlavičke návrhu je jeho funkcia uvedená ako šturman, teda letovod pluku. Je preto možné, že bol len dočasne povereným vykonávať funkciu veliteľa pluku.

pamyat-naroda.ru
https://podvignaroda.ru/?#id=18131102

URL CZ: https://www.valka.cz/672-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220638#616110Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/672nd-Assault-Aviation-Regiment-t220638#616110Version : 0
MOD
O tom, že podpolkovnik S.K. Ananin bol veliteľom pluku až do jeho rozformovania v marci roku 1946 svedčí ním podpísaný hromadný návrh na udelenie Medaily za dobytie Viedne datovaný 05.02.1946.

https://podvignaroda.ru/?#id=1550079818

URL CZ: https://www.valka.cz/672-bitevni-letecky-pluk-1942-1946-t220638#616125Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/672nd-Assault-Aviation-Regiment-t220638#616125Version : 0
MOD