Main Menu
User Menu
Reklama

633. středisko radiolokačního průzkumu [1992-1992]

633rd Radar Surveillance Centre

     
Název:
Name:
633. středisko radiolokačního průzkumu
Originální název:
Original Name:
633. středisko radiolokačního průzkumu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
633. středisko radiolokačního průzkumu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1992-31.12.1992 63. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Dislokace:
Deployed:
31.10.1992-31.12.1992 Janovo, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
radiolokační stanoviště
K-66, PRV-11, PRV-17
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/633-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-1992-1992-t187057#544761Verze : 0
MOD
Diskuse
633. stredisko bolo na začiatku 90-rokov vytvorené len tabuľkovo s plánovanou rl technikou P37 a PRV16, súčasťou malo byť aj NS5. V týchto úvahách a zámeroch sa počítalo s tým, že 63. skupina bude zabezpečovať RL informáciou 185.plrp ktorý mal byť dislokovaný v priestore Košíc. Zámer zostal nenaplnený - 185.plrp bol zrušený a lokalitu Janovo začala armáda využívať pred pár rokmi kedy začalo dochádzať k častému narušovaniu vzdušného priestoru pašerákmi cigariet atď. Technika uvedená v poznámke vyššie na Janove nikdy nebola (asi by som to vymazal). Priestor nebol nijako ženijne upravovaný. Dnes tam je jeden 3D radar, priestor je len ohradený, obsluhy dochádzajú.
URL : https://www.valka.cz/633-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-1992-1992-t187057#618498Verze : 2