6. výsadková divize [1943-1948]

6th Airborne Division
6th Airborne Division
     
Název:
Name:
6. výsadková divize 6th Airborne Division
Originální název:
Original Name:
6th Airborne Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1943
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1948
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
07.05.1943-07.05.1944 Gale, Richard (Major General)
08.12.1944-DD.MM.1946 Bols, Eric (Major General)
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Cassels, James (Major General)
DD.MM.1947-DD.MM.1948 Stockwell, Hugh (Major General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.unithistories.com
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/6-vysadkova-divize-1943-1948-t157#502197 Verze : 2
6. výsadková divize byla zformována 3. 5. 1943 ve Velké Británii, rozpuštěna 6. 4. 1948 v Palestině


Velitelé:
7. 5. 1943 Maj-Gen. R.N. Gale
8. 12. 1944 Maj-Gen. E.L. Bols
srpen 1947 Maj-Gen. H.C. Stockwell


Nasazení


3. 5. 1943 zformována ve Velké Británii
6. 6. 1944 nasazena v severovýchodní Evropě v rámci I. sboru
5. 9. 1944 návrat do VB
24. 12. 1944 nasazena v severovýchodní Evropě v rámci XXX. sboru
24. 2. 1945 návrat do VB
24. 3. 1945 nasazena v severovýchodní Evropě v rámci VIII. sboru
19. 5. 1945 návrat do VB
září 1945 nasazena v Palestině
duben 1948 rozpuštěna


Jednotky:


Obrněné jednotky - Royal Armoured Corps (RAC)


1. výsadková rota lehkých tanků 26.05.1943-13.01.1944
obrněný průzkumný pluk 6. výsadkové divize 14.01.1944-31.08.1945


Ženijní jednotky - Royal Engineers (RE)

249. (výsadková) polní ženijní rota 07.06.1943-31.08.1945
3. výsadková ženijní rota 07.06.1943-28.05.1945
591. výsadková ženijní rota 07.06.1943-28.05.1945
3. výsadková ženijní rota 28.05.1945-19.07.1945
9. výsadková ženijní rota 01.06.1945-31.08.1945
286th (výsadková) ženijní rota polního autoparku 07.06.1943-31.08.1945Spojovací jednotky - Royal Signals
Divizní spojovací jednotka 6. výsadkové divize 07.05.1943-31.08.1945


Dělostřelecké jednotky - Royal Artillery
53. lehký dělostřelecký pluk (WY) 03.11.1943-31.08.1945
3. kluzáková protitanková baterie 09.07.1943-23.02.1945
4. kluzáková protitanková baterie 09.07.1943-23.02.1945
53. protitankový pluk 27.10.1943-02.11.1943
2. kluzákový protitankový pluk 24.02.1945-31.08.1945
2. kluzáková lehká protiletadlová baterie 26.05.1943-20.02.1944


Pěchotní jednotky


Armádní letectvo - Army Air Corps
22. samostatná výsadková rota 26.10.1943-19.07.1945


Brigády
6. kluzáková brigáda 06.05.1943-31.08.1945


3. výsadková brigáda 15.05.1943-31.08.1945


72. samostatná pěší brigáda 28.05.1943-31.05.1943
5. výsadková brigáda 01.06.1943-19.07.1945
2. výsadková brigádní skupina 29.08.1945-31.08.1945
URL : https://www.valka.cz/6-vysadkova-divize-1943-1948-t157#37404 Verze : 0
Vznik a sestava
23. dubna 1943 nařídilo Ministerstvo války zřízení 6. výsadkové divize. Jednalo se sice jen o teprve druhou britskou divizi tohoto typu, nicméně za účelem zmatení nepřítele dostala číslo šest. Velitelem divize byl jmenován generálmajor Richard Gale, který dostal za úkol tento svazek připravit pro invazi do Francie. Velitelství divize se tehdy nacházelo ve Figheldeanu a obsazeno bylo zhruba z jedné třetiny. Co se týče podřízených pěších jednotek, byla situace obdobná. Zárodek divize tvořila 3. paradesantní brigáda, která byla součástí 1. výsadkové divize, ale v květnu 1943 s ní nebyla přesunuta do severní Afriky, nýbrž zůstala v Anglii. Brigáda neprošla bojem, ale na druhou stranu měla relativně plné stavy a prodělala výcvik. Dále Gale disponoval dvěma dobře vycvičenými prapory kluzákové pěchoty. Ty také původně patřily 1. výsadkové divize. Nyní vytvořily základ 6. kluzákové pěší brigády. V následujících týdnech dorazily další formace, včetně 5. paradesantní brigády, 22. samostatné paradesantní roty či 53. kluzákového lehkého dělostřeleckého pluku. Oproti 1. výsadkové divizi, která měla v sestavě průzkumnou eskadronu s džípy, disponovala 6. výsadková divize výsadkovým obrněným průzkumným plukem s lehkými tanky, džípy a bicykly. Dále měla divize lehkou protileteckou baterii a tři zabezpečovací roty namísto jedné u sesterské divize.


Jdeme na to
Sestavit a vycvičit v přiděleném čase výsadkovou divizi byl těžký úkol, nicméně Gale se do toho pustil se vším svým entusiasmem. Vše vystihovalo motto divize Go To It / Jdeme na to. Fyzický i taktický výcvik probíhaly po zbytek roku 1943 bez přestávky a s velkou intenzitou tak, aby mužstvo bylo připraveno ke splnění všech myslitelných úkolů. Výsledkem bylo, že na konci roku mohl generál Gale ohlásit, že divize je v plné bojové síle.


Normandie
V únoru 1944 se nejvyšší důstojníci divize dozvěděli, že svazek má být nasazen v Normandii. Jednotlivé součásti poté zdokonalovaly výcvikem v tom, co pak měly dostat za úkol při invazi. Divize se zúčastnila i několika větších cvičení, v nichž jiné britské a polské výsadkové jednotky hrály roli nepřítele. Tento důkladný výcvik se vyplatil, neboť divize při invazi úspěšně zajistila východní křídlo předmostí za řekou Orne. V září 1944 se divize vrátila do Anglie. Nyní bylo potřeba doplnit ztráty a připravit divizi na další úkoly. Důraz byl kladen především na přechod vodních toků. Než se divize mohla vrátit na kontinent, byl generál Gale povýšen na velitele 1. výsadkového sboru. V čele divize ho nahradil generálmajor Eric Bols.

Ardeny
V polovině prosince 1944 se Němci pokusily v Ardenách o protiútok, který ohrožoval britskou 2. armádu na severním křídle. 22. prosince 6. výsadková divize přiletěla do Belgie. O čtyři dni později se zkoncentrovala v oblasti Dinantu a Namuru. 29. prosince pak dostala rozkaz k provedení útoku proti německému útočnému hrotu. Výpad byl za cenu nemalých ztrát úspěšný. Divize se tak podílela na zastavení německého výpadu, jehož likvidaci pak s příchodem lepšího počasí dokonalo spojenecké letectvo. Divize v Belgii zůstala až do konce měsíce, poté byla přesunuta do oblasti u nizozemských měst Venlo a Roermond. Zde se při hlídkách kolem Másy často dostávaly do šarvátek s parašutisty německé 7. paradesantní divize. Ke konci února se divize vrátila do Anglie, kde se připravovala na účast na operaci VARSITY.

Překročení řeky Rýn
K provedení operace VARSITY byla divize spolu s americkou 17. výsadkovou divizí podřízena XVIII. výsadkovému sboru. Obě divize měly být shozeny severně od Weselu, kde měly zajistit mosty a další strategické body, čímž měly pozemním jednotkám výrazně usnadnit přechod řeky a zajištění předmostí. Akce se uskutečnila 24. března 1945. Operace byla celkově úspěšná, pozemní jednotky se relativně snadno dostaly na druhý břeh, avšak výsadková divize utrpěla docela velké ztráty. Například 6. kluzáková pěší brigáda zde během jednoho dne utrpěla větší ztráty než za tři měsíce v Normandii. Své úkoly i tak divize rychle splnila. V následujícím období divize spolu s 6. gardovou tankovou brigádou postupovala rychle vpřed. Na konci dubna dosáhla města Wismar na Baltském moři, kde se setkala s jednotkami Rudé armády, která tak navíc bránila v postupu dále na západ. Na konci května pak byla divize stažena zpět do Anglie. 1. kanadský paradesantní prapor odsud pak pokračoval dále do Kanady. 5. paradesantní brigáda byla odeslána do Indie, kam jí měl následovat zbytek divize, ale k tomu již nedošlo a brigáda tam zůstala sama.


Palestina
6. výsadková divize, jež měla nyní v sestavě 2. paradesantní brigádu, byla v září 1945 přesunuta na Blízký východ do Palestiny, kde se měla podílet na zajištění klidu a pořádku. Divize zřizovala silniční hlídky, prováděla razie a potlačovala pouliční protesty. V roce 1948 se předpokládalo přeložení divize do Německa, avšak místo toho byly jednotky divize postupně stahovány do Británie a rušeny. Zůstala jen 1. paradesantní brigáda, která pak byla přejmenována na 16. paradesantní brigádu - na počet obou druhoválečných výsadkových divizí. Tato brigáda pak vydržela až do roku 1977, kdy byla zrušena.
Zdroje:
www.pegasusarchive.org
en.wikipedia.org
www.warchronicle.com
www.paradata.org.uk
URL : https://www.valka.cz/6-vysadkova-divize-1943-1948-t157#514173 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více