Main Menu
User Menu

Bols, Eric Louis

Bols, Eric Louis

     
Příjmení:
Surname:
Bols
Jméno:
Given Name:
Eric Louis
Jméno v originále:
Original Name:
Eric Louis Bols
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.06.1904 Camberley, Surrey
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.06.1985 Battle, East Sussex
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 6. výsadkovej divízie
velitel 185. pešej brigády
velitel 3. prieskumného pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Bols
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Bols-Eric-Louis-t166358#500911Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bols
Jméno:
Given Name:
Erich Louis
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Louis Bols
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-30.01.1924 Královská vojenská akadémia Sandhurst
21.01.1935-22.12.1936 Královské štábne kolégium, Camberley
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.01.1924 podporučík
31.01.1926 poručík
21.01.1935 kapitán
30.08.1937 lokálny major
25.02.1940 major
12.09.1940 lokálny podplukovník
23.03.1944 poverený plukovník
02.07.1944 poverený brigádní generál
12.08.1944 poverený generálmajor
08.01.1948 honorárny generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
08.12.1944-DD.MM.1946 Velitel : 6. výsadková divize

Ručně vyplněné položky:
30.01.1924-DD.MM.RRRR Devonshireský pluk
27.06.1928-29.12.1931 inštruktor, Škola spojenia, Catterick
06.05.1934-21.01.1935 velitel roty kadetov, Královská vojenská akadémia, Sandhurst
21.01.1935-DD.MM.RRRR Králov Liverpoolský pluk
30.08.1935-DD.MM.RRRR Ceylonské obranné sily
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR inštruktor, Štábne kolégium, Camberley
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štábny dôstojník 51. horalskej divízie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel 3. prieskumného pluku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR poverený plukovník pre výcvik, 21. armádna skupina
02.07.1944-08.12.1944 velitel 185. brigády
08.12.1944-DD.MM.1947 velitel 6. výsadkovej divízie
08.01.1948-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

01.03.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

07.06.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
bar

05.07.1945

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

25.03.1949

Stříbrná hvězda
Silver Star
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile za všeobecnou službu (1918)
General Service Medal (1918)
with Palestine 1945–48 clasp / so sponou Palestine 1945–48

MM.DD.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Bols
generals.dk

Bols, Eric Louis - január 1945
Airborne source archive
https://www.paradata.org.uk/people/eric-louis-bols

január 1945
Airborne source archive
https://www.paradata.org.uk/people/eric-louis-bols

Bols, Eric Louis - Palestína 1947
Airborne source archive
https://www.paradata.org.uk/people/eric-louis-bols

Palestína 1947
Airborne source archive
https://www.paradata.org.uk/people/eric-louis-bols

URL : https://www.valka.cz/Bols-Eric-Louis-t166358#500924Verze : 0
MOD
Narodil sa v Camberley, Surrey roku 1904. Po svojom otcovi, Louis Bols, ktorý bol diplomatom, zdedil aj Belgické občianstvo a ovládal viaceré jazyky.


V mladosti vyštudoval Královské vojenské kolégium Sandhurst a po jeho ukončení 30.1.1924 je ako podporučík pridelený k Devonshireskému pluku. 31.1.1926 sa stáva poručíkom, v roku 1927 je spolu so svojim plukom vyslaný do Číny, kde pluk najprv sídli v Hong Kongu a nesk§r je presunutý do Šanghaju kde jeho prapor pomáha udržat klud v regione. Nasledovného roku je presunutý na Maltu.


Od 27.6.1928 do 29.12.1931 je inštruktorom na škole spojenia v Cattericku a následne je od 6.5.1934 do 21.1.1935 velitelom roty kadetov na akadémii v Sandhurst, po čom nastupuje na štúdium na Štábnom kolégiu Camberley.


21.1.1935 je taktiež presunutý z Devonshireského pluku ku Královmu Liverpoolskému pluku (King's (Liverpool) Regiment) a kapitánom.


22.12.1936 ukončuje kolégium a 30.8.1937 je pridelený k Ceylonskym obranným silám (Ceylon Defence Force) ako lokálny major.


V čase vypuknutá vojny sa stale nachádza na Ceylone a 25.2.1940 sa stáva trvalým majorom. Následne slúži ako inštruktor na štábnom kolégiu, Camberley, a štábnym dôstojníkom 51. horalskej divízie (51st (Highland) Division), potom je mu zverené velenie 3. prieskumného pluku a pôsobí ako poverený plukovník s poverením pre výcvik u 21. armádnej skupiny.


V prvých dňoch vylodenia v Normandii san a tomto nepodieľal, avšak už 2.7.1944 je mu zverené velenie 185. brigády, ktorú vedie pri postupe od Parížu k Rýnu.


Za účasť a pôsobenie počas operácie Overloon a oslobodenie mesta Overloon a Venrayje mu 1.3.1945 udelený DSO.


Krátko pred vianocami 1944 preberá velenie 6. výsadkovej divízie (6th Airborne Division) a 6.12.1944 je mu udelená hodnosť generálmajora. S divíziou sa v decembri 1944 účastní bitvy Bulge, kde podporuje Americké sily proti Nemeckej protiofenzíve. Tu divízia podniká 3.1. protiútok proti Nemeckej tvrdej obrane aby sa nakoniec spojila s jednotkami US 3. amrády.


V marci 1945 sa divízia účastní operácie Varsity, výsdakový útok cez Rýn, spolu s US 17. výsadkovou divíziou. Počas tejto pristáva s klzákom spolu s divizijnými jednotkami počas počiatočnej fáze operácie a za jeho pôsobenie a odvahu počas tejto operácie je mu udelený bar k DSO a Strieborná hviezda.


Po prekročení Rýna divízia postupuje cez severné Nemecko až kým sa 2.5.1945 nespojí s Ruskými salami v meste Wismar.
5.7.1945 je mu udelený CB.


Po ukončení vojny je mu odobratá hodnosť generálmajora a je mu udelený plukovník a naďalej velí 6. výsadkovej divízii.
21.9.1945 odchádza so svojim štábom do Egypta a následne do Tel Avivu. Tu sa jednotka podieľa na udržiavaní mieru v Palestíne. Po 3 rokoch pôsobení na blízkom východe odchádza do výslužby 8.1.1948 ako generálmajor.


Umiera v Peppering Eye, blízko Battle, východný Sussex 14.6.1985.


https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Bols
generals.dk

Bols, Eric Louis - na fotke uplne vlavo počas bitvy Bulge

na fotke uplne vlavo počas bitvy Bulge
URL : https://www.valka.cz/Bols-Eric-Louis-t166358#500925Verze : 0
MOD