Main Menu
User Menu

6. letecká divise [1946-1948]

6th Air Division

     
Název:
Name:
6. letecká divise
Originální název:
Original Name:
6. letecká divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.01.1946
Předchůdce:
Predecessor:
311. bombardovací peruť
Datum zániku:
Disbanded:
10.04.1948
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.01.1946-01.08.1947 Velitelství letectva 2. oblasti
01.08.1947-10.04.1948 II. letecký sbor
Dislokace:
Deployed:
05.01.1946-10.04.1948 Havlíčkův Brod, letiště /
Velitel:
Commander:
05.01.1946-01.02.1946 Šnajdr, Josef (Podplukovník) - zatímní velitel / Temporary
01.02.1946-DD.05.1946 Šnajdr, Josef (Podplukovník)
DD.05.1946-01.04.1948 Šnajdr, Josef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1946-10.04.1948 Letecký pluk 24
01.05.1946-17.04.1948 Letecký pluk 25

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
05.01.1946-10.04.1948 VÚ 8948 Havlíčkův Brod
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/6-letecka-divise-1946-1948-t48000#398459Verze : 0
MOD
6. letecká divise [1946-1948]


Velitelství letecké divise vzniklo 5. ledna 1946 přejmenováním z velitelství 311. bombardovací peruti zahraničního vojska [1940-1946] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 700/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, od svého vzniku užívalo krycího označení VÚ 8948. Nacházelo se v Havlíčkově Brodě, podléhalo Velitelství letectva 2. oblasti [1945-1947] a od srpna 1947 velitelství II. leteckého sboru [1947-1949], mělo charakter vyššího velitelství s úplnou velitelskou působností.


Velitelství letecké divise bylo . dubna 1948, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj., zrušeno.


Velitelem letecké divise byl:
podplukovník letectva, od května 1946 plukovník letectva Josef Šnajdr (leden 1946 - duben 1948).
URL : https://www.valka.cz/6-letecka-divise-1946-1948-t48000#215894Verze : 0
MOD
historie

05.01.1946 - začíná formování jednotky v Havlíčkově Brodě na základě personálu 311. československé perutě RAF.
26.01.1946 - přiděleno krycí číslo (VÚ 8948).
01.02.1946 - zřízeno velitelství divize, zatím pouze jako rámcové.
DD.03.1947 - bombardování ledových bariér na Dunaji.
02.08.1947 - prezidentem republiky udělen prapor 311. perutě.
10.04.1948 - nařízeno úplné rámcování velitelství divize, čímž jednotka de facto zaniká.

Letouny velitelského roje divize označeny kódem JR. Ve stavu se nacházel jeden stroj C-2, později jeden stroj C-5, během roku 1946 nahrazeny dvěma stroji C-8.

zdroj:
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5
URL : https://www.valka.cz/6-letecka-divise-1946-1948-t48000#486593Verze : 0
MOD