577 Nitro Express 3"

577 N. E. 3", 577 Black Powder Express 3"
     
Název:
Name:
577 Nitro Express 3" 577 Nitro Express 3"
Originální název:
Original Name:
577 Nitro Express 3"
Další názvy:
Other Names:
577 N. E. 3"
577 Black Powder Express 3"
Kategorie:
Category:
náboj puškový rifle cartridge
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR ?
Zbraně:
Weapons:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
(lehce) kuželovitá nábojnice (light) conical case
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s okrajem rimmed case
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal center fire
Průměr střely:
Projectile Diameter:
14,83 mm 0.584 in
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
76,20 mm 3.000 in
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
93,98 mm 3.700 in
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
3) https://naboje.org/node/12452
4) https://en.wikipedia.org/wiki/.577_Nitro_Express
URL : https://www.valka.cz/577-Nitro-Express-3-t126439#632565 Verze : 0
577 Black Powder Express 3"


Anglický černoprachý lovecký náboj z roku 1872, který přežil přechod do éry bezdýmného prachu. Na snímku je náboj označený Nitro laborovaný bezdýmným prachem, jehož střela 48,6 g má úsťovou rychlost 625 m/sec. Náboj vyrobila firma Kynoch, Birmingham, Anglie, vpravo je náboj 7,92 x 57. Foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/577-Nitro-Express-3-t126439#428686 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více