Dračí rád

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 18.116

6.I. Archetypy ako symboly určitej vlastnosti

Keď sme si ukázali vzťah Žigmunda a cirkvi, pôsobenie jeho otca, či vychovávateľov, pestrú symboliku Draka a dokázali sme si, že Žigmund bol človekom veriacim musíme bezpodmienečne otvoriť otázku archetypov. Tie sú zároveň najväčším problémom – je ťažké presne určiť akú úlohu zahrali archetypy, či mytologické prvky úlohu a to nielen pri vzniku Dračieho rádu, ale i pre samotného Žigmunda Luxemburského. V kapitolách 4 a 5 sme si ukázali, že na Žigmunda hlboko vplývala mystika svojho otca a sám Žigmund ako človek stredoveku bol mystikom taktiež i keď pretože bol oveľa povrchnejší vyzerala táto mystika inak ako u Karola IV. V Takom prípade prichádza k tomu, že pre menej zdatného človeka v kontemplácii nahradzujú duchovné prežívanie rôzne symboly. V stredoveku sa pre ne tiež vytvorila jednoduchšia pozícia. V stredoveku hrala mytológia oveľa väčšiu úlohu, ako je tomu dnes (zvlášť v rode Luxemburgovcov). Dnes nedokážeme mytológiu dostatočne pochopiť a to isté teda platí i pre archetypy: „O tento cit nás pripravila práve naša príliš ochotná, prospešná a výkonná veda.37 Pri tom platí: „mýtus v spoločnosti na nižšom vývojovom stupni, čím je na nižšom stupni, tým viac je žitou realitou.38 Je jasné, že mytologicko-metafyzické vákuum sa snažil Žigmund vyplniť symbolmi.


38KERÉNYI, Karl: Věda o mytologii. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečku, 1.vydanie, 1997, s.8-12.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více