Main Menu
User Menu

42. pohotovostní rota přírodních mimořádných událostí [2006- ]

42nd Natural Emergencies Intervention Company

42 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales (CIEN 42)

     
Název:
Name:
42. pohotovostní rota přírodních mimořádných událostí
Originální název:
Original Name:
42 Compañía de Intervención en Emergencias Naturales (CIEN 42)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.04.2006
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.04.2006-DD.MM.RRRR 4. pohotovostní intervenční prapor
Dislokace:
Deployed:
11.04.2006-DD.MM.RRRR Zaragoza, Base Aérea de Zaragoza

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
11.04.2006-DD.MM.RRRR 421. pohotovostní sekce přírodních mimořádných událostí
11.04.2006-DD.MM.RRRR 422. sekce záchranná a krizové intervence
11.04.2006-DD.MM.RRRR Kynologické družstvo CIEN 42
11.04.2006-DD.MM.RRRR Skladové družstvo CIEN 42

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.serviciosemergencia.es
es.wikipedia.org
www.defensa.gob.es
URL : https://www.valka.cz/42-pohotovostni-rota-prirodnich-mimoradnych-udalosti-2006-t230755#640412Verze : 0
MOD