Main Menu
User Menu

41. protitankový oddíl [1954-1955]

41st Anti-Tank Division

     
Název:
Name:
41. protitankový oddíl
Originální název:
Original Name:
41. protitankový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
41. protitankový dělostřelecký oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
41. protitankový dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.11.1955 Velitelství dělostřelectva 1. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.11.1955 Rimavská Sobota, kasárny /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.11.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.11.1955 VÚ 7327 Rimavská Sobota
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/41-protitankovy-oddil-1954-1955-t123757#421394Verze : 0
MOD