318 Rimless Nitro Express

318 Riml. N. E., 318 Westley Richards, 310 Westley Richards Accelerated, 318 Westley Richards Accelerated Express, 318 WR Accelerated Express, 318 WR Express, 318 Axite, 318 Fraser, 318 Nitro
     
Název:
Name:
318 Rimless Nitro Express 318 Rimless Nitro Express
Originální název:
Original Name:
318 Rimless Nitro Express
Další názvy:
Other Names:
318 Riml. N. E.
318 Westley Richards
310 Westley Richards Accelerated
318 Westley Richards Accelerated Express
318 WR Accelerated Express
318 WR Express
318 Axite
318 Fraser
318 Nitro
Kategorie:
Category:
náboj puškový rifle cartridge
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1906 Richards, Westley
DD.MM.1906 Westley Richards
Zbraně:
Weapons:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice bottlenecked case
Typ okraje:
Type of Rim:
bezokrajová nábojnice rimless case
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal center fire
Průměr střely:
Projectile Diameter:
8,38 mm 0.330 in
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
60,96 mm 2.400 in
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
89,66 mm 3.530 in
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
3) https://naboje.org/node/3219
4) en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/318-Rimless-Nitro-Express-t125592#632510 Verze : 1
318 Rimless Nitro Express


Anglický lovecký náboj z roku 1908, dříve poměrně populární, dnes již zastaralý. Střela 16,2 g má úsťovou rychlost 730 m/sec. Náboj na snímku vyrobila firma Kynoch & Company, Birmingham, Anglie, vpravo je náboj 7,92 x 57. Foto autor.
URL : https://www.valka.cz/318-Rimless-Nitro-Express-t125592#426211 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více