Main Menu
User Menu

30-30 Winchester

30-30 Winchester

30-30 Win., 30 Winchester Center Fire Smokeless, 30 Winchester Center Fire, 30 W. C. F., 30-30, 30-30-165, Thirty-Thirty, treinta-treinta, 7,62 x 51 mm R, 7,62 x 51 mm R M.94, 7,62 x 52 mm R, DWM 543

30-30 Winchester

     
Název:
Name:
30-30 Winchester
Originální název:
Original Name:
30-30 Winchester
Další názvy:
Other Names:
30-30 Win.
30 Winchester Center Fire Smokeless
30 Winchester Center Fire
30 W. C. F.
30-30
30-30-165
Thirty-Thirty
treinta-treinta
7,62 x 51 mm R
7,62 x 51 mm R M.94
7,62 x 52 mm R
DWM 543
Kategorie:
Category:
náboj puškový
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1895 ?
Zbraně:
Weapons:


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s okrajem
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal
Průměr střely:
Projectile Diameter:
7,85 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
51,80 mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
64,77 mm
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) https://naboje.org/node/1411
5) https://en.wikipedia.org/wiki/.30-30_Winchester
URL : https://www.valka.cz/30-30-Winchester-t115417#617069Verze : 0
MOD
30-30 Winchester


Legendární náboj, první americký náboj od začátku plněný bezdýmným prachem. Byl zaveden v roce 1895 a brzy se rozšířil nejdřív do Střední Ameriky a později i do Evropy, kde ho vyráběla na př. firma DWM pod kat. číslem 543. Náboj se stále používá a v současné době je ve výrobním programu S&B. Střela 9,6 g dosahuje úsťové rychlosti 700 m/sec. Náboj na snímku vyrobila firma Winchester Western Division, New Haven, Connecticut, USA. Vpravo je náboj 7,62x39. Foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek "Náboje do ručních palných zbraní" NV Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad "Cartridge Cases" vlastním nákladem, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/30-30-Winchester-t115417#400825Verze : 0