Main Menu
User Menu

30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney

Dne 29. června 1918 uznala Francie Čs. národní radu v Paříži za vládu budoucího Československa.
Dne 30. června 1918 obdržel v táboře Kléber u Darney 21. čs. střelecký pluk svůj prapor a 6000 čs. vojáků složilo přísahu, kterou mu předčítal kpt. Husák:


"My, vojáci revolučního vojska utvořeného daleko od hranic naší vlasti, rozbíjíme navždy pouta, jež nás vázala k Habsburkům a k říši rakouské, vzpomínáme křivd dosud nepomstěných od staletí a před svým drahým národem, nyní zastoupeným Čs. národní radou, skládáme tuto slavnostní přísahu: Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jako lidem i jako Čechům a Slovákům nejvýše svaté, přísaháme, že bojovati budeme po boku svých spojenců proti všem našim nepřátelům do té doby, dokud naše země české i slovenské nesplynou v samostatný a nezávislý stát československý, dokud národ náš v našich zemích nebude úplným pánem svých osudů.


Jako věrní bojovníci, nesoucí ve své krvi dědictví našich slavných dějin a vždy jsouce pamětlivi nezapomenutelných hrdinských činů našich národních mučedníků i našich husitských vojevůdců, slibujeme, býti jich důstojní, nikdy z boje neutíkati, ni jakému nebezpečí se nevyhýbati, rozkazů svých náčelníků poslouchati, své prapory a odznaky ctíti, nepřítele o milost nikdy a za nijakých okolností neprositi a se zbraní v ruce se nevzdávati, bratr bratra milovati a v nebezpečí chrániti, smrti se nelekati a za svobodu vlast své vše, i život položití. Bez jakéhokoliv nátlaku, svobodně rozhodnuti, tak podle této přísahy budeme jednati.


Tak přísaháme!"Dnes se u pomníku uskutečnil pietní akt k připomenutí této významní události. Za FR se ho účastnila ministryně obrany Florance Parly, za ČR premiér Andrej Babiš a za SR premiér Peter Pellegrini.


Od roku 2002 je 30. červen dnem Armády ČR.


Foto vlastní.
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Příchod k pomníku

Příchod k pomníku
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Čestná stráž

Čestná stráž
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Vojenská hudba

Vojenská hudba
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Příchod státních vlajek

Příchod státních vlajek
URL : https://www.valka.cz/30-06-2018-Francie-Oslavy-100-let-od-prisahy-v-Darney-t214266#602283Verze : 1
MOD
.
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Jeden z vagonů, kterým přijeli čs. vojáci na forontu

Jeden z vagonů, kterým přijeli čs. vojáci na forontu
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Vlajky francouzských veteránských organizací

Vlajky francouzských veteránských organizací
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Projev P. Pellegriniho

Projev P. Pellegriniho
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Projev A. Babiše

Projev A. Babiše
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Projev F. Parly

Projev F. Parly
URL : https://www.valka.cz/30-06-2018-Francie-Oslavy-100-let-od-prisahy-v-Darney-t214266#602284Verze : 0
MOD
.
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Kladení věnců, se zástupci Čs. obce legionářské byla přítomna také dcera gen. Husáka.

Kladení věnců, se zástupci Čs. obce legionářské byla přítomna také dcera gen. Husáka.
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - A. Babiš a F. Parly se zdraví se zástupci fr. veteránských organizací

A. Babiš a F. Parly se zdraví se zástupci fr. veteránských organizací
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Stráž praporu 21. pluku v historických uniformách

Stráž praporu 21. pluku v historických uniformách
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - Bývalá radnice v Darney, dnes muzeum čs. samostatnosti

Bývalá radnice v Darney, dnes muzeum čs. samostatnosti
URL : https://www.valka.cz/30-06-2018-Francie-Oslavy-100-let-od-prisahy-v-Darney-t214266#602285Verze : 1
MOD
.
30.06.2018 - Francie: Oslavy 100 let od přísahy v Darney - V roce 1928 obdrželo Darney čs. Revoluční medaili

V roce 1928 obdrželo Darney čs. Revoluční medaili
URL : https://www.valka.cz/30-06-2018-Francie-Oslavy-100-let-od-prisahy-v-Darney-t214266#602286Verze : 1
MOD