Main Menu
User Menu
Reklama

3. vozatajská rota [1950-1953]

3rd Charioteer Company

     
Název:
Name:
3. vozatajská rota
Originální název:
Original Name:
3. vozatajská rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Vozatajská rota 14
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-01.01.1953 4. vozatajský prapor
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-01.01.1953 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1950-01.12.1950 ?
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Jezdecká korouhev 4), http://vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm ,
URL : https://www.valka.cz/3-vozatajska-rota-1950-1953-t187207#544984Verze : 1
MOD
Reklama