280 Rimless Nitro Express Ross

280 Riml. N. E. Ross, 280 Ross, 280 Nitro, 280 Rimless, 280 Rimless (Ross)
     
Název:
Name:
280 Rimless Nitro Express Ross 280 Rimless Nitro Express Ross
Originální název:
Original Name:
280 Rimless Nitro Express Ross
Další názvy:
Other Names:
280 Riml. N. E. Ross
280 Ross
280 Nitro
280 Rimless
280 Rimless (Ross)
Kategorie:
Category:
náboj puškový rifle cartridge
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1906 Jones, F. W.
DD.MM.1906 F. W. Jones
Zbraně:
Weapons:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice bottlenecked case
Typ okraje:
Type of Rim:
bezokrajová nábojnice rimless case
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal center fire
Průměr střely:
Projectile Diameter:
7,29 mm 0.287 in
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
66,32 mm 2.611 in
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
87,88 mm 3.460 in
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
3) https://naboje.org/node/4723
4) https://en.wikipedia.org/wiki/.280_Ross
URL : https://www.valka.cz/280-Rimless-Nitro-Express-Ross-t125315#617064 Verze : 0
280 Rimless Nitro Express Ross


Anglický lovecký náboj z roku 1906, dnes se již nevyrábí. Střela 10,24 má úsťovou rychlost 875 m/sec. Náboj na snímku vyrobila firma Kynoch & Company, Birmingham, Anglie, vpravo je náboj 7,92 x 57. Foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/280-Rimless-Nitro-Express-Ross-t125315#425631 Verze : 1
280 Rimless Nitro Express Ross


Kanadský lovecký náboj z počátku 20. století, údaje o roku zavedení se pohybují mezi léty 1901 - 06, výroba byla ukončena před 2. sv. válkou. Střela 10,24 g má úsťovou rychlost 825 m/sec. Náboj na snímku vyrobila anglická firma Kynoch & Company. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/280-Rimless-Nitro-Express-Ross-t125315#425574 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více