264 Winchester Magnum

264 Win. Mag.
     
Název:
Name:
264 Winchester Magnum 264 Winchester Magnum
Originální název:
Original Name:
264 Winchester Magnum
Další názvy:
Other Names:
264 Win. Mag.
Kategorie:
Category:
náboj puškový rifle cartridge
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1959 ?
DD.MM.1959 ?
Zbraně:
Weapons:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice bottlenecked case
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s dosedacím nákružkem belted case
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal center fire
Průměr střely:
Projectile Diameter:
6,73 mm 0.265 in
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
63,50 mm 2.500 in
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
84,84 mm 3.340 in
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) https://naboje.org/node/3558
5) en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/264-Winchester-Magnum-t125192#617058 Verze : 0
264 Winchester Magnum


Moderní americký lovecký náboj zavedený firmou Winchester v roce 1958. Střela 9,07 g má v tovární laboraci úsťovou rychlost 924 m/sec. Vyfotografovaný náboj vyrobila firma Remington-Peters Arms, Bridgeport, Connecticut, USA. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.Pramen: A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995. Manfred R. Rosenberger "Jagd Patronen" Motorbuch Verlag, Stuttgart, Německo 2005.
URL : https://www.valka.cz/264-Winchester-Magnum-t125192#425324 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více