257 Weatherby Magnum

257 Weath. Magnum, 6,54 x 64,74 mm
     
Název:
Name:
257 Weatherby Magnum 257 Weatherby Magnum
Originální název:
Original Name:
257 Weatherby Magnum
Další názvy:
Other Names:
257 Weath. Magnum
6,54 x 64,74 mm
Kategorie:
Category:
náboj puškový rifle cartridge
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1944 Weatherby, Roy
DD.MM.1944 Roy Weatherby
Zbraně:
Weapons:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice bottlenecked case
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s dosedacím nákružkem belted case
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal center fire
Průměr střely:
Projectile Diameter:
6,54 mm 0.257 in
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
64,74 mm 2.549 in
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
80,52 mm 3.170 in
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) https://naboje.org/node/4126
5) en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/257-Weatherby-Magnum-t125208#616367 Verze : 0
257 Weatherby Magnum


Americký lovecký náboj uvedený na trh Weatherbym v roce 1948. Jako všechny jeho náboje má i tento místo dosedacího kuželu vnější a vnitřní radius. Náboj má velmi dobré balistické vlastnosti a střela 6,48 g má úsťovou rychlost 1095 m/sec. Vyfotografovaný exemplář vyrobila firma Federal Cartridge Corporation, Anoka, Minnesota, USA, vpravo je náboj 7,92 x 57. Foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/257-Weatherby-Magnum-t125208#425375 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více