Main Menu
User Menu

25. pěší divize [1921-1939]

25 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
25. pěší divize
Originální název:
Original Name:
25 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.08.1921
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
25. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.08.1921-24.08.1939 Sborová oblast VII [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
22.08.1921-24.08.1939 Kalisz

Velitel:
Commander:
22.08.1921-06.11.1921 ?
06.11.1921-27.02.1925 Wróblewski, Jan Karol (generał brygady)
27.02.1925-21.03.1929 Jasiński, Albin (generał brygady)
21.03.1929-05.11.1935 Tokarzewski-Karaszewicz, Michał (generał brygady)
05.11.1935-24.08.1939 Alter, Franciszek Ksawery (pułkownik dyplomowany/generał brygady (od 19.03.1939))
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.09.1921-DD.MM.RRRR Więckowski, Erwin Emil Julius (podpułkownik Sztabu Generalnego)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-30.08.1939 Ostrowski, Edward Marceli (major dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

22.08.1921(?)-24.08.1939 29. střelecký pluk [1919-1939]
22.08.1921(?)-24.08.1939 56. pěší pluk [1919-1939]
22.08.1921(?)-24.08.1939 60. pěší pluk [1920-1939]
31.10.1921-31.12.1931 25. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-24.08.1939 25. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 25. pěší divize [193R-1939]
22.05.1937-24.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 25. pěší divize [1937-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
.
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
http://wapedia.mobi/pl/25_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Korsak, Antoni Artur: 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej, Egross-Mikromax, Warszawa 1991
Kustosik, Bogusław: 25 Pułk Artylerii Lekkiej Ziemi Kaliskiej, Ajaks, Pruszków 2009
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-1921-1939-t110063#388350Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Alter, Franciszek Ksawery (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Kossecki, Stefan (pułkownik dyplomowany)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Ostrowski, Edward Marceli (major dyplomowany artylerii)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Wójtowicz, Bolesław (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Budzianowski, Kazimierz (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Płackowski, Tadeusz (major kawalerii)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Stengret, Jan Tomasz (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Tomanowski, Stefan (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Sarnecki, Janusz (kapitan)
dowódca 29 Pułku Strzelców velitel 29. střeleckého pluku Commander of 29th Rifle Regiment Gryl, Florian Piotr (podpułkownik)
dowódca 56 Pułku Piechoty velitel 56. pěšího pluku Commander of 56th Infantry Regiment Tyczyński, Wojciech Jan (pułkownik)
dowódca 60 Pułku Piechoty velitel 60. pěšího pluku Commander of 60th Infantry Regiment Frydrych, Marian Ludwik (podpułkownik)
dowódca 25 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 25. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 25th Light Artillery Regiment Wereszczyński, Antoni (podpułkownik)
dowódca kompanii łączności 25 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 25. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 25th Infantry Division Potocki, Andrzej Tadeusz (porucznik)
dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 25 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 25. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 25th Infantry Division Dąbrowski, Gracjan Kazimierz (major)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-1921-1939-t110063#393291Verze : 0
MOD