Main Menu
User Menu

24. letecká technická skupina [1959-1960]

24th Air Technical Group

     
Název:
Name:
24. letecká technická skupina
Originální název:
Original Name:
24. letecká technická skupina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.06.1959
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.06.1959-01.10.1960 Letecké učiliště
Dislokace:
Deployed:
16.06.1959-01.10.1960 Košice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.08.1959-01.09.1960
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.08.1959-01.09.1960
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1959-01.09.1960 5. letištní prapor
01.09.1959-01.10.1960 20. letištní prapor
01.09.1959-01.10.1960 Letecké střeliště Kuchyňa

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.08.1959-01.09.1960
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
16.06.1959-01.10.1960 VÚ 2498 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (24. letecká technická skupina)
URL : https://www.valka.cz/24-letecka-technicka-skupina-1959-1960-t49993#421771Verze : 1
MOD
24. letecká technická skupina (24. lts)


Krycí číslo:


Zřízení: 1.8.1959 - (pro řízení letištních praporů Leteckého učiliště )


Dislokace velitelství:
Košice (1959 - 1960)


Podřízené jednotky:
5. letištní prapor (1959 - 1960)
20. letištní prapor (1959 - 1960)
Letecké střeliště Kuchyňa (1959 - 1960)


Zrušení: 31.8.1960 - Na jejím základě se zformoval "Týl leteckého učiliště"
URL : https://www.valka.cz/24-letecka-technicka-skupina-1959-1960-t49993#192841Verze : 0