Main Menu
User Menu

22. střelecký pluk [1954-1955]

2nd Rifle Regiment

     
Název:
Name:
22. střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
22. střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
22. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
89. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-09.05.1955 7. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-09.05.1955 Jeseník
Velitel:
Commander:
01.11.1954-09.05.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1954-09.05.1955
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-09.05.1955
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.11.1954-09.05.1955 VÚ 6327 Jeseník
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 1170 (22. střelecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/22-strelecky-pluk-1954-1955-t50783#406706Verze : 0
MOD
22. střelecký pluk [1954-1955]


Velitelství pluku vzniklo 1. listopadu 1954 přejmenováním z velitelství 22. pěšího pluku [1951-1954]. Nacházelo se v Jeseníku a podléhalo velitelství 7. střelecké divise [1954-1955]. Od svého vzniku užíval pluk krycího označení VÚ 6327.
Velitelství pluku bylo 9. května 1955 přejmenováno na velitelství 89. střeleckého pluku [1955-1958].


Prameny:
VÚA Praha, fond 1170
URL : https://www.valka.cz/22-strelecky-pluk-1954-1955-t50783#194585Verze : 0
MOD