Main Menu
User Menu

2015 / 01

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
64, 2015, č. 1Obsah čísla:

Straka, Karel: Zrození monumentu. Počátky moderního opevňování v meziválečném Československu (1. část) (4-19)
Marek, Jindřich: Samostatný povstalecký úsek Praha-sever a jeho situace v květnu 1945 (20-40)
Plavec, Michal: Květen plný emocí. Letecké operace Rudé armády v Čechách, na Moravě a ve Slezku v roce 1945 (41-56)
Pejčoch, Ivo: Kapitán Jan Evangelista Eybl - Haškův polní kurát (57-63)
Kreisinger, Pavel; Vyhlídal, Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902-1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta (64-76)
Pivcová, Zuzana: Fanatický ideologický boj až do konce. Skupina armád Střed v dokumentaci Vojenského historického archivu (77-80)
Špitálník, Zdeněk: Ve stejnokroji Cizinecké legie. Stejnokroje a výstroj první čs. dobrovolnické jednotky ve Francii 1914-1915 (81-89)
Bjaček, Petr: Šachisté a karbaníci na cestě kolem světa (90-96)
Jakl, Tomáš: Barikády a stejnokroje Pražského povstání v barvě (97-101)
Moudrý, Petr: Restaurování možďíře (102-103)
Moudrý, Petr: Restaurování rapírů (104-105)
Burian, Michal: Rok 2015 ve Vojenském historickém ústavu (106-107)
Daněk, Josef: Sbírka mapující novodobé působení příslušníků AČR v zahraničí (108-109)
Straka, Karel: Inspirativní setkání s Radko Břachem (110-119)
Baláž, Július: Vojenský historický archiv v novém sídle (120-121)
Krbcová, Ilona: Vojtěch Preissig: „Marné proti nám jsou vaše snahy.“ (122-123)
Plescher, Jindřich: Vojín Dominik Náplava - neznámý hrdina první světové války (123)
Živná, Magdalena: Inter arma non silent musae. Viktor Ulmann. Svědek a oběť apokalypsy. 1914-1918 (124-125)
Láník, Jaroslav: Válečný rok 1915 (126)
Beránek, Jaroslav: Winston Churchill (1874-1965) a první světová válka (127-131)
Beránek, Jaroslav: Churchillova návštěva 1. čs. smíšené brigády (132-133)
Beránek, Jaroslav: Muzeum RAF: První světová válka ve vzduchu (134-137)
Beránek, Jaroslav: Z ulic do zákopů. Světová válka dopadla i na severozápad Anglie (138-139)
(jb): Wellington : Triumfy, politika a vášně (140)
Plachý, Jiří: Odhalení pomníku Jozefa Gabčíka v Rajeckých Teplicích (141)
JLn: Popel Popeleční středy (141)
Straka, Karel: Maryska Sandiford-Pellé (1922-2014) (142)
Vácha, Dalibor: Robert Sak (1933-2014) (142-143)
(red): Eugenio Bucciol (1930-2015) (143)
Beránek, Jaroslav: Martin Gilbert (1936-2015) (143)
Břečka, Jan: Jiří Plachý: Horší než doba války ... Osudy parašutistů z Velké Británie v poúnorovém Československu. Svět křídel, Cheb 2014 (144-145)
Jakubec, Pavol: Patrick Salmon: Deadlock and Diversion: Scandinavia in British Strategy during the Twilight War, 1939-1940. Deutsches Schifffahrtmuseum, Bremerhaven; H.M. Hauschild, Bremen 2012 (145-146)
Zumr, Jan: Jan Erik Schulte - Peter Lieb - Bernd Wegner (Hg.): Die Waffen-SS. Neue Forschungen. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2014 (146-147)
Beránek, Jaroslav: Peter Simkins - Geoffrey Jukes - Michael Hickey: První světová válka. Válka, která měla být poslední. Nakladatelství Brána, Praha 2014 (147-148)
Fišer, Marek: Detlef Brandes: Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Argo, Praha 2012 (148-149)
JLn: Ročenka 2013. Vojenský historický archiv, Praha 2014 (149)
Láník, Jaroslav: Radko Břach (Ed.): Francouzská vojenská mise v Československu. Série I: 1919-1925, Svazek 6. MO ČR - VHÚ Praha, Praha 2014 (149)
Jakl, Tomáš: Christian Noorlandt, Holanďan v Pražském povstání (150-151)
Sýkora, Jan: Letoun XM-12 Makrol (151-152)
URL : https://www.valka.cz/2015-01-t180667#529785Verze : 1
MOD