Main Menu
User Menu

Československá smíšená brigáda [1940-1941]

Czechoslovak Composite Brigade

     
Název:
Name:
Československá smíšená brigáda
Originální název:
Original Name:
Československá smíšená brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.08.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1941
Nástupce:
Successor:
Čs. samostatná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.08.1940-01.07.1941 Ministerstvo národní obrany v exilu
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
12.08.1940-01.07.1941 Neumann, Bedřich (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
12.08.1940-01.07.1941 Lukas, Karel ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1943 (Československá samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii), 1940-1941.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-smisena-brigada-1940-1941-t37509#566724Verze : 2
MOD